Kiinteistöpääomarahastomme tarjoaa sijoittajille ammattimaisesti johdetun asuinkiinteistöihin kohdennetun rahaston, jossa tuotto-riski -suhde on maltillinen ja jossa hyödynnetään Avaran vuosikymmenten osaaminen asuntosijoittamisesta. Arvo sijoittajalle syntyy asuinkiinteistösijoitusten aktiivisella ja ammattimaisella johtamisella ja jalostamisella sekä Avaran asuntosalkkujen tuomalla tehokkuudella.

  Kiinteistöpääomarahastomme vaihtoehtorahaston hoitajana toimii Avara Rahastot Oy. Yhtiö toimii rahastolle AIFM-Sääntelyn mukaisena vaihtoehtorahaston hoitajana ja Rahasto-sopimuksen tarkoittamana Hallinnointiyhtiönä ja siinä tehtävässä vastaamaan Rahaston ja sen Sijoituskohteiden hoitamisesta vastaten kokonaisvaltaisesta sijoituskohteiden hankinnasta ja realisoinnista, kiinteistöjen hallinnointi-, taloushallinto- ja vuokrauspalvelujen hankinnasta ja valvonnasta sekä kiinteistöomaisuuden arvon kasvattamisesta.

  Avara Asuinkiinteistörahasto I Ky

  Avaran ensimmäinen asuntorahasto perustettiin 2015. Avara Asuinkiinteistörahasto I Ky on vapaarahoitteisiin vuokra-asuntokiinteistöihin sijoittava suljettu kommandiittiyhtiö muotoinen rahasto ammattisijoittajlle. Rahasto sijoittaa pääkaupunkiseudun ja muiden keskeisten kasvukeskusten vuokra-asuntoihin ja vastaten osaltaan näiden alueiden vuokra-asuntopulaan.

  Rahaston avaintiedot

  Sijoitettujen pääomien tavoite: 100-120m€

  Sijoituskapasiteetti tavoite: 250-300m€

  Tilanne: ensimmäinen sulkeminen joulukuussa 2015, aktiivinen sijoittajien ja sijoituskohteiden etsintä käynnissä