Mitä Hallinnointipalvelu on?

  Hallinnointipalvelu on asuinkiinteistösalkun kehittämiseen, jalostamiseen ja rakentamiseen erikoistunut johtamispalvelu, jonka toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan aina asetetut tavoitteet ja kohteiden tarpeet huomioiden.

  Asuinkiinteistösalkun johtaminen ja raportointi

  • Investoinnit

  • Rakennut­taminen

  • Realisointi

  • Vuokraus

  • Ylläpito ja kunnossapito

  Asunkiinteistösalkun taloushallinto

  Miksi?

  Kokemuksemme ja osaamisemme mukaisesti Asuinkiinteistösalkun tuloksekas hoito vaatii osaamista, tekijöitä ja aikaa. Ostamalla palvelun ulkopuoliselta voit keskittyä sijoittamiseen, ilman ammattimaisen hallinnoinnin edellyttämää omaa organisaatiota ja erikoisosaamista. Tällöin sijoitustoimintaa ei myöskään ohjaa henkilöstöpäätökset.

  Avara on ”yhden pysähdyksen paikka” sijoittajalle, joka haluaa ammattitaitoista ja tuottavaa asuinkiinteistösijoittamista.

  Mitä saat?

  Vuokra-asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen vankan toimialaosaamisen ja koko Suomen markkinatuntemuksen sijoitusten johtamiseen Hallinnointiin keskittyneen yhtiön ammattilaiset, kumppaniverkostot ja ammattimaiset toimintatavat johtamaan sijoituksiasi tuloksekkaasti, Kattavan raportoinnin omaisuuden kehittymisestä ja tulevaisuuden näkymistä toimintaehdotuksineen

  Arvon luoja

  Avara on asiantuntija erinomaisten tuottojen saavuttamisessa. Arvo syntyy asuinkiinteistösijoitusten aktiivisella ja ammattimaisella johtamisella ja jalostamisella

  Asiakaslähtöinen

  Avara analysoi asiakkaan salkun tilannetta ja johtaa sitä sijoitusstrategian ja tavoitteiden mukaisesti. Avara toimii aktiivisesti asiakkaan äänellä kumppaniverkoston johtamisessa.

  Valtakunnallinen

  Avara toimii koko Suomessa, tuntee paikalliset vuokra-asuntomarkkinat ja hyödyntää palvelussaan paikallisesti toimivia kumppaneita.

  Miten me sen teemme?

  Tavoitteet

  Hallinnointipalvelua ohjaa yhteisesti asetetut tavoitteet sijoitukselle.

  Avara

  Toiminta perustuu tietoon ja sen aktiiviseen hyödyntämiseen.

  • Ajantasainen tieto salkun asuinkiinteistöjen tilanteesta, tiedon analysointi ja toimenpide-ehdotusten laadinta.
  • Ammattimaisen jatkuvan toiminnan tuoma tieto markkinatilanteesta.
  • Avaran pitkän historian tuoma toimialatuntemus rakennuttamisesta ja vuokra-asumisesta.

  Sijoittaja

  Avara tuottaa salkkuraportoinnin ja tuo valmistellut toimenpide-ehdotukset päätettäväksi.

  Kumppani­verkosto

  Avara tuottaa salkkuraportoinnin ja tuo valmistellut toimenpide-ehdotukset päätettäväksi.

  Avaran hallinnointipalveluun kuuluu vuosikelloon perustuva yhteistyömalli niin sijoittajan kun kumppaniverkoston suuntaan.