Mitä Hallinnointipalvelu on?

Hallinnointipalvelu on asuinkiinteistösalkun kehittämiseen, jalostamiseen ja rakentamiseen erikoistunut johtamispalvelu, jonka toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan aina asetetut tavoitteet ja kohteiden tarpeet huomioiden.

Asuinkiinteistösalkun johtaminen ja raportointi

  • Investoinnit

  • Rakennut­taminen

  • Realisointi

  • Vuokraus

  • Ylläpito ja kunnossapito

Asunkiinteistösalkun taloushallinto

Miksi?

Kokemuksemme ja osaamisemme mukaisesti Asuinkiinteistösalkun tuloksekas hoito vaatii osaamista, tekijöitä ja aikaa. Ostamalla palvelun ulkopuoliselta voit keskittyä sijoittamiseen, ilman ammattimaisen hallinnoinnin edellyttämää omaa organisaatiota ja erikoisosaamista. Tällöin sijoitustoimintaa ei myöskään ohjaa henkilöstöpäätökset.

Avara on ”yhden pysähdyksen paikka” sijoittajalle, joka haluaa ammattitaitoista ja tuottavaa asuinkiinteistösijoittamista.

Mitä saat?

Vuokra-asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen vankan toimialaosaamisen ja koko Suomen markkinatuntemuksen sijoitusten johtamiseen Hallinnointiin keskittyneen yhtiön ammattilaiset, kumppaniverkostot ja ammattimaiset toimintatavat johtamaan sijoituksiasi tuloksekkaasti, Kattavan raportoinnin omaisuuden kehittymisestä ja tulevaisuuden näkymistä toimintaehdotuksineen

Arvon luoja

Avara on asiantuntija erinomaisten tuottojen saavuttamisessa. Arvo syntyy asuinkiinteistösijoitusten aktiivisella ja ammattimaisella johtamisella ja jalostamisella

Asiakaslähtöinen

Avara analysoi asiakkaan salkun tilannetta ja johtaa sitä sijoitusstrategian ja tavoitteiden mukaisesti. Avara toimii aktiivisesti asiakkaan äänellä kumppaniverkoston johtamisessa.

Valtakunnallinen

Avara toimii koko Suomessa, tuntee paikalliset vuokra-asuntomarkkinat ja hyödyntää palvelussaan paikallisesti toimivia kumppaneita.

Miten me sen teemme?

Tavoitteet

Hallinnointipalvelua ohjaa yhteisesti asetetut tavoitteet sijoitukselle.

Avara

Toiminta perustuu tietoon ja sen aktiiviseen hyödyntämiseen.

  • Ajantasainen tieto salkun asuinkiinteistöjen tilanteesta, tiedon analysointi ja toimenpide-ehdotusten laadinta.
  • Ammattimaisen jatkuvan toiminnan tuoma tieto markkinatilanteesta.
  • Avaran pitkän historian tuoma toimialatuntemus rakennuttamisesta ja vuokra-asumisesta.

Sijoittaja

Avara tuottaa salkkuraportoinnin ja tuo valmistellut toimenpide-ehdotukset päätettäväksi.

Kumppani­verkosto

Avara tuottaa salkkuraportoinnin ja tuo valmistellut toimenpide-ehdotukset päätettäväksi.

Avaran hallinnointipalveluun kuuluu vuosikelloon perustuva yhteistyömalli niin sijoittajan kun kumppaniverkoston suuntaan.

Mika Savolainen

Mika Savolainen

Toimitusjohtaja
0400 986 526
mika.savolainen@avara.fi

Harri Retkin

Harri Retkin

Talousjohtaja
040 704 6014
harri.retkin@avara.fi

Ota yhteyttä