Kiinteistösijoittajat arvostavat sääntelyn ennakoitavuutta

08.03.2019 | Lukuaika 2 min

Kaavoituksen joustavuus ja nopeutuminen tehostavat alueiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Rakentamisen määräysten järkevöityminen alentaa väistämättä asumisen kustannuksia. Nämä yhdessä kasvattavat kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta suomalaisiin kiinteistösijoitushankkeisiin.

Lakiuudistus on merkittävä mahdollisuus

Suomalaisessa asuntorakentamisessa on menossa etsikkoaika. Koko rakentamisen taloutta ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki on massiivisen remontin kourissa. Tämä uusi MRL on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2021. Sitä valmistellaan sekä parlamentaarisessa työryhmässä että alan toimijoiden foorumissa. Ainakaan viisautta ja päätöksentekovaltuuksia ei pitäisi puuttuman.

20190122_13_KivistoAvara_MG_0188Uuden lain pitäisi pystyä ohjaamaan alan toimijoita ottamaan huomioon alueelliset kehitystarpeet, rakentamisen laatu ja kustannukset sekä liikenteelliset olot. Kaikki tämä tulisi kyetä tekemään vastuullisesti, ympäristöarvoja ja ilmastovaikutuksia myönteisesti edistäen. 

Luodaan pääomille hyvä kiitotie

Elämme taloudellisten realiteettien maailmassa, joten kaikessa pitää ottaa huomioon, minkälainen vaikutus toiminnan sääntelyllä on kustannuksiin. Pääomat hakeutuvat sinne, missä tuotto, riski ja ennustettavuus ovat järkevässä tasapainossa. Vastuullinenkaan pääoma ei ole valmis minkä tahansa rakennelman ylläpitämiseen, jos se on sääntelyllä kipsattu joustamattomaksi.

Joustavuuden lisääminen aluekehittämiseen ja rakentamiseen kiinnostavat myös kansainvälisiä sijoittajia. Maankäytön ja rakentamisen pitkät kaavoitus- ja lupaprosessit viime hetken valituksineen vaikeuttavat ennustettavuutta, mikä on omiaan säikyttämään ulkomaisia pääomia suomalaisilta kiinteistösijoitusmarkkinoilta.

Tilkkutäkkimäisesti muodostuneen nykyisen MRL:n uudistaminen on mahdollisuus keventää ja nopeuttaa kaavoitusta sekä järkeistää määräyksiä tavalla, joka mahdollistaa asuin- ja elinympäristöjen kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä mielekkään tavan rakentaa. Se väistämättä alentaa myös omistus- ja vuokra-asumisen kustannuksia.

Kestävää kehitystä ja ennustettavaa tuottoa

Avaran asumisen hankkeet ovat usein aluekeskuksissa pääkaupunkiseudulla tai maakuntien keskuskaupungeissa. Mielekkäitä aluekehityshankkeita voidaan toteuttaa myös pienemmissä kaupungeissa, joissa kilpailu on vähäisempää. Niissä toki täytyy tarkasti arvioida hankkeiden taloudellisen menestymisen mahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Toisaalta Avaran toiminta itsessään aktivoi myös paikallista yritysekosysteemiä.20190122_13_KivistoAvaraDJI_0004

Avara on Suomen johtava asuntokiinteistösijoittamisen strateginen kumppani. Meille on tärkeää, että voimme hankkeissamme varmistaa ketterän suunnittelun ja ennustettavan hallinnollisen käsittelyn sekä pääomien tehokkaan kierron. Siten pystymme tuottamaan suomalaisille edullista ja kestävää asumista sekä järkevää ja ennustettavaa tuottoa kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille.Kirjoittaja ja Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen on myös RAKLIn hallituksen jäsen. RAKLI edustaa koko rakennetun ympäristön omistajia, heidän edustajiaan ja käyttäjäorganisaatioita. RAKLI on mukana MRL:n kokonaisuudistuksen eri foorumeilla.