Häiriöilmoituslomake asukkaille

Kuuluuko naapurista kummia?

Mikäli jokin taho aiheuttaa asumiseesi merkittävää häiriötä, voit ilmoittaa siitä meille alla olevalla sähköisellä häiriöilmoituksella.

Tietojasi ei paljasteta häiriön aiheuttajalle. Tietojasi tarvitaan kun arvioimme häiriön vakavuutta ja tarvitessamme lisätietoja. Jos tapaus johtaa oikeusprosessiin, sinua saatetaan pyytää todistajaksi.

Lue blogistamme isännöitsijän vinkit häiriötilanteisiin

Ohjeet menettelystä asumisrauhan häirinnän sattuessa

 1. Mikäli naapuri häiritsee asumista esim. kovaäänisellä radion tms. kuuntelulla tai juhlimalla liiaksi, on alussa paras menettely ystävällinen huomautus suoraan häiriön aiheuttajalle.
 2. Mikäli häiriön tuottamus on erittäin törkeätä, tulee asia ilmoittaa poliisille.
 3. Jos häiriön aiheuttaminen näistä menettelyistä huolimatta jatkuu usein ja asumisrauhaa häiritsevänä, tulee asiasta tehdä kirjallinen valitus isännöitsijätoimistolle. Valitus tehdään sähköisesti alla olevalla lomakkeella. 
 4.  Valituksessa tulee yksilöidä häiriön laatu ja tapahtuma - ajankohdat, sekä miten kauan häiriötä on jatkunut. Lisäksi tulee ilmoittaa onko asiasta huomautettu ko. naapuria sekä onko häiriöstä ilmoitettu poliisille.
 5. Yhdenkin asukkaan tekemän sähköisen häiriöilmoituksen perusteella isännöitsijä voi antaa asukkaalle huomautuksen häiriöstä, ja muistuttaa tätä järjestyssäännöistä. 
 6. Mikäli huomautuksesta huolimatta häiriö jatkuu, tulee asiasta tehdä kirjallinen valitus. Kirjallisessa valituksessa tulee olla vähintään kahden lähinaapurin allekirjoitus. Kirjallisen valituksen voi tulostaa tältä sivulta, tai pyytää sen postitse Avaran asiakaspalvelusta puh. 020 611 4400. Täytetty lomake tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen avara@avara.fi 
 7. Mikäli häiriön aiheuttaminen jatkuu, kirjallisesta varoituksesta huolimatta, asumisrauhaa häiritsevänä, tulee asiasta tehdä uusi ilmoitus isännöitsijälle.
 8. Tämän jälkeen isännöitsijä ryhtyy toimenpiteisiin mahdollista vuokrasopimuksen purkua varten.
 9. Häiriöstä valittaneiden tulee olla valmiita todistamaan käräjäoikeudessa.
 10. Käräjäoikeudessa tulee selvittää kaikki häiriötapahtumaan liittyvät seikat, kuten tehdyssä valituksessakin.
 11. Isännöitsijä ei ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista tai mikäli valittajia on vain yksi. Puhelimitse tehtyjä valituksia ei huomioida. Sama koskee nimettömänä tehtyjä valituksia. 

Nämä ohjeet on tehty turvataksemme kummankin osapuolen oikeudet ja välttyäksemme turhilta ja aiheettomilta valitusten käsittelyiltä. Käsittelemme jokaisen saapuneen ilmoitukset ja varmistamme, että aiheutuneisiin häiriöihin puututaan.

Tulosta kirjallinen häiriöilmoitus

Sähköisen häiriöilmoituksen tekeminen

Tee sähköinen häiriöilmoitus alla olevalla lomakkeella. Luethan menettelyohjeet ennen lomakkeen täyttämistä.