Tietosuojaseloste

Avara Oy:n yleinen tietosuojaseloste

Päivitetty 1.12.2023

Avara on asumiseen erikoistunut sijoittamisen, varainhoidon ja kiinteistöjohtamisen kumppani. Lisätietoja meistä löydät verkkosivuiltamme. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun olet asuntohakijana, vuokralaisena tai asukkaana hallinnoimassamme kohteessa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme myös, miten käsittelemme tietojasi, kun vierailet sivustollamme tai käytät palvelujamme verkossa.

Huomaathan, että toimimme käsitellessämme vuokrasuhteisiin ja vuokrakohteiden hallinnointiin liittyviä henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä kohteiden omistajien kanssa. Kohteen omistajan tiedot löydät vuokrasopimuksestasi. Tässä selosteessa ”meillä” viitataan Avaraan ja kohteiden omistajiin.

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti erilaisiin asunnon hakuun, vuokra- asiakassuhteisiin sekä asumiseen liittyviin käyttötarkoituksiin. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi erilaisiin markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Joissain vuokrakohteissa käytetään lisäksi tallentavaa kameravalvontaa sekä erilaisia sähköisiä kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmiä asumisympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menettelyistämme, yhteisrekisterinpitäjyydestä kohteiden omistajien kanssa tai haluat hyödyntää tietosuojalainsäädännön sinulle takaamia oikeuksiasi, voit olla meihin yhteydessä alla olevaan osoitteeseen.

1. Avaran ja kohteiden omistajien yhteyspiste

Avara Oy
Bulevardi 7
00120 Helsinki
tietosuoja@avara.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Tässä osiossa kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun olet asuntohakija- tai vuokralaisasiakkaamme, toimit vuokranmaksajana, vierailet vuokrakohteessa tai käytät verkkosivujamme tai digitaalisia palvelujamme.

Vastustamisoikeus. Kun henkilötietojasi käsitellään oikeutettujen etujen perusteella, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisen tilanteesi perusteella. Lue lisää kohdasta 7.

Esimerkkejä käsiteltävistä tiedoista

Käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn oikeusperusteet

Asunnonhakijan tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja kansalaisuus, henkilötunnus.

Asunnonhakijan taustatiedot, kuten työtilanne, tulot, luottotiedot, asunnontarve, nykyisen asunnon tiedot tai tieto edunvalvonnasta.

Asuntohakemukseen liittyvät tiedot, kuten haetut asunnot ja hakemushistoria.

Kanssamuuttajien tiedot.

Asuntotarjouksiin liittyvät tiedot.

Asuntoesittelyihin liittyvät tiedot.

Vuokra-asuntohakemusten käsittely.

Asuntotarjousten toimittaminen.

Asuntoesittelyjen järjestäminen.

Henkilötunnusta käsittelemme ja luottotiedot tarkistamme vuokrasopimuksen tekemistä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Avaran palvelujen käyttämiseen ja vuokrasopimuksen valmisteluun.

Lisäksi meillä on asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä oikeutettuja etuja käsitellä tietoja.

ARA-asunnonhakijan tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja kansalaisuus, henkilötunnus.

ARA-asunnonhakijan taustatiedot, kuten työtilanne, tulot, luottotiedot, asunnontarve, nykyisen asunnon tiedot.

Asuntohakemusten ARA-liitteet – todistus tuloista, kuten palkkalaskelma, muu todistus toimeentulosta tai esitäytetty veroilmoitus.

ARA-asuntohakemukseen liittyvät tiedot, kuten haetut asunnot ja hakemushistoria.

Vuokrasuhteen tiedot.

Kanssa-muuttajien tiedot.

ARA-kohteiden asukasvalinta ja raportointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaa koskevaan sääntelyyn ja sitä tarkentaviin viranomaisohjeistuksiin.

Vuokralaisen tiedot, kuten nimi, yhteystiedot.

Vuokravälitys- ja vuokrasuhteen hoitoon liittyvät tiedot, kuten vuokrasopimuksen tiedot, vuokranmaksuun liittyvät tiedot, asuntotarkastuksiin liittyvät tiedot, reklamaatiot, syy vuokrasuhteen päättymiseen, vuokraus- ja hakemushistoria.

Asuntoon liittyvät tiedot, kuten osoite, huoneluku, kunto.

Kanssa-asujien tiedot.

Vuokravälitys- ja vuokrasuhteen hoito.

Vuokravälityspalvelun tuottaminen ja kehittäminen.

Vuokrahuoneiston välitysliikkeitä, asuinhuoneistojen vuokrausta koskevaan sääntelyyn perustuvat lakisääteiset velvollisuudet.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Avaran palvelujen käyttämiseen ja vuokrasuhteeseen.

Lisäksi meillä on asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä oikeutettuja etuja käsitellä tietoja.

OmaAvara on Avaran digitaalinen palvelu asunnon hakijoille ja Avaran asukkaille, jossa voit hallinnoida asuntohakemuksiasi sekä vuokravälitys- ja vuokrasuhteeseen liittyviä tietoja.

Kirjautuminen OmaAvaraan tapahtuu suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen yhteydessä OmaAvaraan välitetään henkilötunnuksesi ja nimesi.

Palveluun ja palvelun käyttöön liittyviä tietoja, kuten käyttöoikeuksiin ja palveluilmoituksiin liittyviä tietoja sekä teknisiä tunnisteita kuten IP-osoite, aikaleima, laitetunniste, istuntotunniste.

Ks. tarkemmin kohta 9. Evästeiden käyttö verkkopalveluissamme.

OmaAvara-palvelun käyttö, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Avaran palvelujen käyttämiseen.

Lisäksi meillä on asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä oikeutettuja etuja käsitellä tietoja.

Asiakaspalvelupyynnöt ja niihin liittyvät toimenpidekirjaukset sekä asiakasviestintään liittyvät tiedot sekä tekniset tunnisteet.

Asiakaspalvelu.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asukasluettelon tiedot, asukkaiden nimet, huoneistonumero, vuokrasuhteen alku- ja päättymispäivämäärä.

Asukasluettelon ylläpitäminen.

Porrashuoneiden nimitaulujen ylläpitäminen.

Turvalliseen asumiseen liittyvät oikeutetut edut.

Joissain kunnissa velvoite nimitaulun pitämiseen kiinteistön porrashuoneessa perustuu lisäksi rakennusjärjestyksen määräyksiin.

Kyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyn vastaanottajan sähköpostiosoite ja kyselyjen vastaukset.

Asukas-, asunnonhakija- ja asiakaskyselyjen toteuttaminen.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asukkaan nimi ja yhteystiedot.

Vika- ja huoltoilmoitukset.

Asuntojen ja kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvät tiedot.

Asuntojen ja kiinteistöjen huolto, ylläpito ja kunnossapito.

Kodinkoneiden toimitus.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään välitys-, ja vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Avainten hallintaan liittyvät tiedot, kuten asukkaan nimi, osoite, vuokrasopimuksen alku ja päättyminen, avainten palautukset.

Sähköiseen lukitukseen liittyvät tiedot, kuten avaintunniste, päivämäärä ja kellonaika.

Asuntojen avainten hallinnointi.

Sähköinen lukitus. Käytössä vain vuokrakohteiden yleisissä tiloissa.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä turvalliseen asumiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asukkaan nimi ja yhteystiedot.

Asukaslahjoja koskevat tiedot.

Asukaslahjat.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen sekä liiketoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asukaskokouksiin liittyvät tiedot, kuten kutsulistat, asukaskokousten osallistujat ja pöytäkirjat.

Asukasaktiivien nimi ja yhteystiedot.

Asukasdemokratia ARA-kohteissa.

Valtion tukemien vuokratalojen yhteishallintoon liittyvät lakisääteiset velvollisuudet.

Asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot. Tiedot saadaan vahvan tunnistautumisen kautta OmaAvara-palvelussa tai vaihtoehtoisesti asioimalla kanssamme.

Pakotetarkastuksiin liittyvät tiedot. Varojen jäädyttämiseen liittyvät tiedot.

Tiedot poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta, ns. PEP-statuksesta.

Asiakkaan tunteminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakotteiden ja varojen jäädyttämisestä annettujen viranomaismääräysten noudattaminen.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilöön liittyvän ns. PEP-statuksen selvittäminen.

Asiakkaan tuntemiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvät lakisääteisen velvollisuudet, mm. pakotteiden ja varojen jäädyttämisen noudattamiseen liittyvät velvollisuudet sekä poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön ns. PEP-statukseen liittyvä selonottovelvollisuus.

Autopaikkojen hallintaan liittyvät tiedot, kuten nimi ja osoite, autopaikan tiedot.

Auto- ja muiden pysäköintipaikkojen hallinta.

Liiketoiminnan ja asumispalveluiden järjestämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asuntoa koskevat tiedot, kuten osoite, huoneistonumero ja neliömäärä.

Asuntokohtaiset lämpötila- ja kosteustiedot.

Energiahallinta ja energiatehokkuuden seuranta.

Energiahallintaan liittyviä tietoja ei yhdistetä asukkaiden muihin tietoihin.

Energiahallintaan ja energiatehokkuuteen liittyvät oikeutetut edut.

Laskutukseen, maksuihin ja saatavien hallintaan liittyvät tiedot.

Kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyvät tiedot, kuten kirjanpidon tositteet.

Laskutuspalvelut ja vuokranmaksu.

Taloushallinto ja kirjanpito.

Perinnän osalta Lowell Suomi Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti Avaran palvelujen käyttämiseen ja vuokrasuhteeseen.

Kirjanpitoon ja verotukseen liittyvät lakisääteiset velvollisuudet.

Vuokra- ja asukassuhteeseen liittyvät tiedot.

Laskutukseen, maksuihin ja vakuuksien hallintaan liittyvät tiedot.

Häiriö-, huolto- ja vikailmoituksiin, asuntojen ja kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvät tiedot.

Isännöinti- ja kiinteistösihteeripalvelut.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen, hyvään vuokravälitystapaan ja hyvään vuokratapaan sekä liiketoiminnan järjestämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Markkinointiin ja viestintään liittyvät tiedot, kuten yhteystiedot, kiinnostuksen kohteet, reaktiot, suoramarkkinointiluvat ja kiellot.

Markkinointievästeet sivustoilla ks. kohta 9.

Markkinointi ja viestintä.

Yhteisösivujen ylläpitäminen sosiaalisessa mediassa.

Asiakas- tai vastaavaan suhteeseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät oikeutetut edut.

Suostumus markkinointi- ja analytiikkaevästeiden asettamiseen.

Asukkaan tiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Vuokravälitys- ja vuokrasuhteen hoitoon sekä asiakaspalveluun liittyvät tiedot.

Laskutukseen ja maksuihin liittyvät tiedot

Asuntotarkastuksiin liittyvät tiedot.

Asuntojen ja kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvät tiedot.

Taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvät tiedot.

Vahinkotapahtumiin liittyvät tiedot.

Tietoturvallisuuteen ja palvelujen käyttöön liittyvät tiedot.

Väärinkäytösten ja häiriöiden estämiseen ja selvittämiseen liittyvät tiedot.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja noudattamisen osoittaminen, väärinkäytösten tai häiriöiden estäminen ja selvittäminen, oikeuksien valvominen ja puolustaminen.

Tietoturvallisuuden varmistaminen, varmuuskopiointi ja tietojen arkistointi.

Vuokrahuoneiston välitysliikkeitä ja asuinhuoneistojen vuokrausta koskevaan sääntelyyn perustuvat lakisääteiset velvollisuudet.

Lakisääteinen velvollisuus tietoturvallisuuden ylläpitämiseen ja henkilötietojen suojaamiseen.

Lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseen, tietoturvallisuuden ylläpitämiseen, väärinkäytösten selvittämiseen, oikeuksien valvomiseen ja puolustamiseen liittyvät oikeutetut edut.

Videotallenne ja tallennusajankohta.

Tallentava kameravalvonta.

Kameravalvonta on käytössä vain rajatusti ja siitä kerrotaan erikseen kyltein.

Turvalliseen asumiseen liittyvät oikeutetut edut.

Sivuston käyttöön liittyviä tietoja teknisten tunnisteiden avulla kuten IP-osoite, aikaleima, laitetunniste, istuntotunniste.

Ks. tarkemmin kohta 9. Evästeiden käyttö verkkopalveluissamme

Verkkosivujen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Oikeutettu etu ylläpitää ja parantaa verkkosivustomme vakautta ja toimivuutta.

Suostumus, muiden kuin sivuston toimintojen välttämättömien evästeiden osalta.

Asukkaan nimi ja yhteystiedot, vahinkotapahtumaan liittyvät tiedot.

Vahinkotapahtumat.

Turvalliseen asumiseen liittyvät oikeutetut edut.

Asukkaan nimi ja yhteystiedot,

yhteistilojen varauksiin liittyvät tiedot, kuten varauksen kesto ja ajankohta.

Yhteistilojen varauskalenterit (pesu- ja saunavuorojen varaus).

Asumispalveluiden järjestämiseen liittyvät oikeutetut edut.

3. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Olemme automatisoineet vuokrauspäätökset Vuokraa heti -palvelussamme. Lisäksi käytämme automatisoitua päätöksentekoa vuokrausprosessissamme, kun lähetät meille vuokrahakemuksen. Automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätös tehdään ilman ihmisen osallistumista päätöksentekoon. Vuokraa heti -palvelumme avulla pääset varmistamaan välittömästi haluamasi asunnon ja muuttamaan siihen sen vapautumis- tai valmistumispäivänä. Kun lähetät meille hakemuksen, automatiikka takaa, että hakemuksesi käsitellään nopeasti ja saat asuntotarjouksen mahdollisimman pian.

Arvioitavat tiedot ja tietolähteet

Vuokraa heti- palvelu ja OmaAvaraan kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen kautta saamme nimesi, henkilötunnuksesi sekä kansalaisuutesi. Luotettavasti todennettu henkilöllisyys mahdollistaa yhdessä muiden kriteerien täyttymisen kanssa vuokrauspäätöksen tekemisen. Vuokrauspäätös tehdään tunnistautumistietosi, maksukykyä kuvaavien luottotietojen sekä ikäsi perusteella. Lisäksi sinun tulee olla rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Kun käytät Vuokraa heti-palveluamme, tai kun lähetät meille vuokrahakemuksen, luottotietosi tarkastetaan huoneenvuokrasopimuksen tekemistä varten Lowell Suomi Oy:n luottopäätöspalvelun kautta Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Luottopäätöspalvelun toiminnasta huolehditaan säännöllisin testauksin.

Automaattisen käsittelyn logiikka

Luottopäätöspalvelun kautta saamme automaattisen vuokrauspäätössuosituksen. Tiedon pohjalta voimme paremmin hallita vuokraustoimintaan liittyviä riskejä.

Vuokraa heti – palvelussa kielteiseen vuokrauspäätökseen johtaa luottohäiriömerkintä tai alle 18-vuoden ikä. Mikäli luottotiedoissasi on häiriöitä tai olet alaikäinen ei asunnon vuokraaminen Vuokraa heti -palvelun kautta ole mahdollista. Tässä tapauksessa voit jättää meille asuntohakemuksen.

Vastaavasti asuntohakemusten osalta emme voi tarjoa sinulle automaattisesti hakemuksesi mukaista asuntoa, jos olet alaikäinen tai sinulla on luottohäiriöitä. Näissä tilanteissa hakemuksesi käsitellään vuokraustiimimme toimesta, jolloin tarkastamme, että tiedot pitävät paikkansa ja voimme arvioida tilannettasi tapauskohtaisesti.

4. Mistä henkilötietosi ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääosin suoraan sinulta vuokra-asuntohakemuksen, vuokrasopimuksen, OmaAvara -palvelun ja asiakaspalvelumme kautta. Lisäksi saamme esimerkiksi asuntojen huoltotöihin, laskutukseen, sähköisiin allekirjoituksiin tai avainten luovutukseen liittyviä tietoja yhteistyökumppaneiltamme. Vahvan tunnistautumisen yhteydessä saamme nimesi ja henkilötunnuksesi Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Energiatehokuuden toteuttamiseksi asuntokohtaiset lämpötila- ja kosteustiedot mitataan huoneistoon asennetuilla antureilla.

Kun käytät jätät meille asuntohakemuksen tai käytät Vuokraa heti-palvelua, luottotietosi tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Vuokrausasiantuntijamme käyttävät lisäksi luottotietokyselyihin Alma Talent Tietopalvelua.

Henkilötietoja voidaan hankkia myös muissa tilanteissa Avaran ulkopuolisilta toimijoilta, kuten erilaisilta yhteistyökumppaneilta sekä muilta henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

5. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Poistamme tarpeettomat sekä vanhentuneet henkilötiedot, kun tietojen säilytykselle ei ole enää perusteita.

Avara on kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (2000/1075) nojalla velvollinen pitämään vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa. Vuokrahuoneiston välitysliikkeen on säilytettävä toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Lisäksi Hyvä välitys- ja vuokratapa edellyttää ottamaan vahingonkorvausvastuuajan huomioon. Vahingonkorvausvastuu vanhenee 10 vuoden kuluttua. Emme säilytä mitään tietoja yli kymmentä vuotta kohteen omistajan ja Avaran välisen välitystoimeksiantosopimuksen tai vuokrasuhteen päättymisestä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hyödynnämme toiminnassamme Avaran tai kohteiden omistajien ulkopuolisia toimijoita, jotka käsittelevät tietoja vain asettamissamme rajoissa ja tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Teemme kumppaniemme kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset, joissa kumppanit sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti.

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville tahoille:

 • Avara -konserniin kuuluville yhtiöille
 • Erilaisille IT- ja konesalipalveluiden toimittajille
 • Energianhallintajärjestelmän toimittajalle
 • Elektronisen infotaulun, asukassovelluksen ja yhteistilojen varauskalenterin toimittajalle
 • Isännöinti- ja kiinteistönhuoltoa tarjoaville kumppaneillemme
 • Laskutus- ja perintäpalvelukumppaneillemme
 • Markkinointikumppaneillemme
 • Sähkö- ja tietoverkkotoimittajille
 • Urakoitsijoille ja välitysliikkeille
 • Vartiointi- ja lukkoliikkeille
 • Viranomaisille
 • Muille kolmansille osapuolille, kuten kodinkonelaitetoimittajille.
 • Avaintenvaihdon helpottamiseksi voimme luovuttaa yhteystietosi (nimi, sähköposti, puhelinnumero) uudelle vuokralaiselle vuokrasuhteesi päättyessä, ellet vastusta luovutusta. Olemme näissä tilanteissa sinuun erikseen yhteydessä.

Käsittelemme henkilötietojasi pääosin Euroopan unionin alueella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietovarannoissa. Osa käyttämistämme kumppaneista tai näiden tarjoamista palveluista sijaitsee kuitenkin Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, jolloin henkilötietojasi siirtyy myös alueen ulkopuolelle. Järjestelmien tiedot siirtyvät ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittelyssä käytettävä IT-järjestelmä tai pilvipalvelu sijaitsee ETA:n ulkopuolisella tai yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan toimittamalla palvelimella.

Tilanteissa, joissa henkilötietoja siirtyy ETA:n ulkopuolelle toteutamme suojatoimenpiteitä, jotta eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön edellyttämä korkea henkilötietojen suojan taso säilyy myös henkilötietojen siirron jälkeen. Toimenpiteitä ovat muun muassa Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös, ja että henkilötietojen vastaanottaja on sitoutunut edellytettyihin suojatoimiin, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen (EU-US Data Privacy Framework). Suojatoimina voimme edellyttää myös Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden käyttöä osana kumppaneitamme velvoittavia sopimuksia, joiden lisäksi edellytämme asianmukaisten teknisten ja hallinnollisten suojatoimien noudattamista.

7. Sinun oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle erilaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Tahdomme kuitenkin huomauttaa, etteivät nämä lainsäädännön takaamat oikeudet ole täysin rajoittamattomia.

Emme esimerkiksi voi poistaa vuokrasuhteeseesi liittyviä henkilötietoja tilanteessa, jossa sinulla on voimassa oleva vuokrasopimus kanssamme.

Voit pyytää meitä toteuttamaan alla mainittuja oikeuksiasi lähettämällä pyyntösi tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Oikeus saada pääsy tietoihisi. Sinulla on aina oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on aina oikeus saada pääsy niihin sekä jäljennös näistä tiedoista. Voimme pyytää sinua täsmentämään pyyntösi tarvittaessa, esimerkiksi tietojen toimittamiseen liittyvien yksityiskohtien osalta.

Oikeus henkilötietojesi oikaisuun. Mikäli koet, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai päässeet vanhentumaan, voit pyytää meitä oikaisemaan tällaiset henkilötiedot.

Oikeus henkilötietojesi poistamiseen. Tietyissä tilanteissa voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Poistamme tietosi, ellei tietojen säilyttämiselle ole olemassa perusteltua syytä, kuten lakisääteinen velvollisuus jatkaa tietojen käsittelyä.

Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yleistä oikeutta vastustaa kaikkea henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä omaan henkilökohtaisen tilanteeseen liittyvän syyn perusteella silloin, kun tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun.

Meillä on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä käsittelyn vastustamisesta huolimatta, jos meillä on käsittelyyn erityisen painava syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi jatkuva rikosten tai ilkivallan uhka tai sellaisten selvittäminen.

Lisäksi voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteissa, joissa kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus saada siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle sellaiset henkilötietosi, joiden käsittely tapahtuu automaattisin keinoin ja perustuu antamaasi suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos epäilet, että olemme esimerkiksi käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot löydät täältä.

8. Miten suojaamme henkilötietojasi?

Pääsyn rajoittaminen. Henkilötietojen käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille, valtuutetuille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain asianmukaisin käyttövaltuuksin.

Sopimukset. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Myös mahdolliset henkilötietoja käsittelevät sopimuskumppanimme sitoutuvat huolehtimaan asianmukaisista henkilötietojen turvallisuutta koskevista toimista.

Henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistus. Olemme järjestäneet kattavaa tietosuojakoulutusta sekä ohjeistusta koko henkilöstöllemme. Olemme antaneet työntekijöillemme sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä, tietoturvaa ja tietosuojaa koskien, joita ohjeita ja määräyksiä työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan.

Tietojen tekninen suojaus. Henkilötiedot ja järjestelmät on suojattu mm. palomuurein. Valvomme lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tapahtumia ja pyrimme tunnistamaan poikkeamia automaattisesti. Tiedot on talletettu palvelimelle, joka sijaitsee lukitussa tilassa, jossa liikkumista rajoitetaan kulunvalvonnalla ja valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla. Tarvittavat fyysiset kopiot henkilötiedoista säilytetään lukitussa tilassa. Tarkastamme henkilötietojen käsittelytoimet sekä niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin arvioimme käsittelyyn liittyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

9. Evästeiden käyttö verkkopalveluissamme

Hyödynnämme verkkopalveluissamme evästeitä ja vastaavia tekniikoita.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai muulle laitteellesi. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Käytämme myös muita tekniikoita, kuten seurantakoodeja (esimerkiksi mainospikseleitä) sekä muita vastaavia, jotka tallentuvat laitteellesi.

Keräämme evästeiden avulla esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten
  - miten ja milloin palvelujamme käytetään
  - esimerkiksi miltä sivulta olet on siirtynyt palveluun
  - milloin ja mitä www-sivujamme olet selannut
  - mitä linkkejä olet nähnyt ja klikannut
  - mitä selainta käytät, mikä on näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio
 • Asuntohakuprosessissa ja Vuokraa heti -palvelussa antamasi tiedot
 • Sijaintitiedot, mikäli olet tätä varten antanut nimenomaisen suostumuksen
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Kolmansien osapuolten evästeet

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita asetamme omasta puolestamme vierailemaasi verkkopalveluun. Kolmansien osapuolten evästeet ovat evästeitä, joita asetamme kumppanimme tai jokin toisen verkkosivuston puolesta. Kolmansien osapuolten evästeitä voidaan asettaa verkkosivustollamme olevien sisältöjen kuten videoiden, sivuston käytettävyyden sekä sosiaalisen median toimintojen, kävijämääriä koskevan analytiikan tai mainonnan toteuttamiseksi.

Sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan toimijat voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille, tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan. Kolmansien osapuolten evästeiden avulla kerättyjen tietojen käsittelyä ei kuvata tässä tietosuojaselosteessa, vaan kunkin kolmannen osapuolen omassa tietosuojaselosteessa, joihin pääset evästeasetusten kautta.

Evästeasetukset ja evästeiden hallinta

Lain mukaan tarvitsemme suostumuksesi muiden kuin pyytämiesi palvelujen toteuttamiseksi tai verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden käytölle.

Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme.

Jotta voit hallita mitä evästeitä käytetään ja määritellä, miten evästeitä voidaan käyttää kun vierailet verkkopalveluissamme, olemme jakaneet käyttämämme evästeet neljään eri luokkaan. Nämä luokat on määritelty evästeiden ja evästeillä kerättävän tiedon käyttötarkoitusten perusteella.

Olemme jakaneet evästeet seuraaviin neljään luokkaan. Kaikki luokat sisältävät kolmansien osapuolien evästeitä, joilla voidaan siirtää tietoja kolmansille osapuolille.

Välttämättömät evästeet. Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Mieltymykset. Mieltymysevästeiden avulla sivusto tallentaa tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.

Tilastot. Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

Markkinointi. Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi tai peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön alla olevasta linkistä. Linkin takaa löydät myös kolmansien osapuolten tietosuojaselosteet.

Muokkaa evästeasetuksia tästä

10. Tämän tietosuojaselosteen muuttaminen

Tässä tietosuojaselosteessa esitetyt tavat, joilla henkilötietojasi käsitellään, voivat muuttua liiketoimintamme kehittyessä ja täten tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa. Pidämme tämän selosteen ajan tasalla ja kehotamme sinua aika-ajoin tutustumaan sen sisältöön.