Avara johtaa 8 000 vuokra-asuntoa kasvukeskuksissa

Avara Oy on vastuullinen vuokra-asuntojen omistuksia johtava palveluyritys. Vastaamme noin 8 000 vuokra-asunnon toiminnan organisoinnista, lisäksi kehitämme ja luomme uusia asumisen palveluita.

Avara Oy:n toiminnan painopiste on isoissa kasvukeskuksissa, joissa muuttopaineen vuoksi vuokra-asuntojen tarve on kaikkein suurin. Uudehko asuntokanta, keskeinen sijainti ja asuntotyypit ovat vastanneet hyvin kysyntää. Haluamme, että asiakkaillamme on nykyaikaisia, toimivia, tehokkaita ja turvallisia asuntoja. Eli juuri sellaisia asuntoja, joita suomalaiset haluavat.

Asuntoja kasvukeskuksiin vuodesta 1939

Avara Oy:n toiminta alkoi 31.5.2010 Avara Suomi Oy:n jakautumisen seurauksena. Avara Suomi Oy:ssä tehtiin syyskuussa 2009 päätös siitä, että asuntosijoitus- ja isännöintiliiketoiminnat siirretään omiin yhtiöihinsä. Samanaikaisesti päätettiin luopua rakennuttamisliiketoiminnasta. Avara Oy:öön siirtyi jakautumisessa asuntosijoitusliiketoiminta, eli yhtiön toiminta koostui yksinomaan asuntojen omistamisesta ja vuokrauksesta. Marraskuussa 2012 Avara Oy jakautui jälleen, tällä kertaa toiminnallisesti ja strategisesti kolmeksi yhtiöksi: Avara Oy, Amplus Holding Oy ja Probus Holding Oy. Nykyisin Avara Oy vastaa vuokra-asuntoyhtiöiden johtamis-, talous-, hallinto- ja kehittämispalveluista.

Avaran historia ulottuu kuitenkin kauemmas, aina vuoteen 1939, jolloin Haka-rakennuttamisen syntysanat lausuttiin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton edustajakokouksessa Kansallisteatterissa Helsingissä.

Hakat perustettiin poistamaan erityisesti asutuskeskusten asuntopulaa ja tämä perustehtävä, asuntojen tuottaminen, on säilynyt toiminnan keskeisenä sisältönä kautta koko historian. 1970-luvun alkuun mennessä oli toiminnassa jo 48 paikallista Hakaa.

Yhtiö on toiminut tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa ja näillä on aina ollut myös merkittävä omistajan rooli. 1980-luvulla Haka–nimestä luovuttiin ja paikallisten ja alueellisten yhtiöiden nimet vaihdettiin YH-Rakennuttajiksi.

YH-rakennuttajayhtiöiden toiminta oli nimenomaan asuntojen rakennuttamista aina 1990-luvulle, jolloin mukaan tulivat merkittävämmin myös isännöinti-toiminta sekä kiinteistösijoittaminen vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin.

2000-luvulle tultaessa rakennuttajayhtiöt alkoivat muodostaa suurempia alueellisia kokonaisuuksia. YH-Suomi sai alkunsa, kun alueyhtiöiden omistama YH-Yhtymä jakautui maantieteellisesti kahteen osaan vuonna 2005. Maaliskuussa 2008 YH-Suomi Oy vaihtoi nimensä Avara Suomi Oy:ksi.

Avara Oy omistajat

Avaran suurimmat omistajat ovat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Vakuutus-osakeyhtiö Henki-Fennia, OP-Eläkekassa, Keravan kaupunki ja OP-Henkivakuutus Oy. Viiden suurimman omistajan osuus Avarasta on 90,6 %. Avaralla on yhteensä 20 osakkeenomistajaa.