Avara johtaa 8 000 asunnon kiinteistöomaisuutta kasvukeskuksissa

Avara on Suomen johtava asuinkiinteistösijoittamisen strateginen kumppani.  Asiakkaitamme ovat Avara-kotien asukkaat sekä kotimaiset ja kansainväliset ammattimaiset kiinteistösijoittajat.

Avara on asiantuntijayritys, joka vastaa valtakunnallisesti noin 1,3 miljardin euron arvoisen asuinkiinteistöomaisuuden johtamisesta, kehittämisestä ja arvon  kasvattamisesta sekä noin 8 000 vuokra-asuntoa kattavan kiinteistövarallisuuden  johtamisesta, vuokrauksesta ja ylläpidosta Suomessa. Toiminnan painopiste on isoissa kasvukeskuksissa, joissa vuokra-asuntojen tarve on nopeasti etenevän kaupungistumisen johdosta kaikkein suurin. 

Haluamme olla asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen vastuullinen edelläkävijä. Pyrimme joka päivä siihen, että palvelumme ovat ainutlaatuisia ja ne ylittävät asukas- ja sijoittaja-asiakkaidemme odotukset. Avaralaiset ovat omien alojensa parhaita ja motivoituneita osaajia, joiden rooli erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamisessa on keskeinen. Toimintamallimme ja -tapamme ovat alan parhaita ja ne tuottavat erinomaisia tuloksia.

Asuntoja kasvukeskuksiin vuodesta 1939

Avara Oy:n toiminta alkoi 31.5.2010 Avara Suomi Oy:n jakautumisen seurauksena. Avara Suomi Oy:ssä tehtiin syyskuussa 2009 päätös siitä, että asuntosijoitus- ja isännöintiliiketoiminnat siirretään omiin yhtiöihinsä. Samanaikaisesti päätettiin luopua rakennuttamisliiketoiminnasta. Avara Oy:öön siirtyi jakautumisessa asuntosijoitusliiketoiminta, eli yhtiön toiminta koostui yksinomaan asuntojen omistamisesta ja vuokrauksesta. Marraskuussa 2012 Avara Oy jakautui jälleen, tällä kertaa toiminnallisesti ja strategisesti kolmeksi yhtiöksi: Avara Oy, Amplus Holding Oy ja Probus Holding Oy. Nykyisin Avara Oy vastaa vuokra-asuntoyhtiöiden johtamis-, talous-, hallinto- ja kehittämispalveluista.

Avaran historia ulottuu kuitenkin kauemmas, aina vuoteen 1939, jolloin Haka-rakennuttamisen syntysanat lausuttiin Kulutusosuuskuntien Keskusliiton edustajakokouksessa Kansallisteatterissa Helsingissä.

Hakat perustettiin poistamaan erityisesti asutuskeskusten asuntopulaa ja tämä perustehtävä, asuntojen tuottaminen, on säilynyt toiminnan keskeisenä sisältönä kautta koko historian. 1970-luvun alkuun mennessä oli toiminnassa jo 48 paikallista Hakaa.

Yhtiö on toiminut tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa ja näillä on aina ollut myös merkittävä omistajan rooli. 1980-luvulla Haka–nimestä luovuttiin ja paikallisten ja alueellisten yhtiöiden nimet vaihdettiin YH-Rakennuttajiksi.

YH-rakennuttajayhtiöiden toiminta oli nimenomaan asuntojen rakennuttamista aina 1990-luvulle, jolloin mukaan tulivat merkittävämmin myös isännöinti-toiminta sekä kiinteistösijoittaminen vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin.

2000-luvulle tultaessa rakennuttajayhtiöt alkoivat muodostaa suurempia alueellisia kokonaisuuksia. YH-Suomi sai alkunsa, kun alueyhtiöiden omistama YH-Yhtymä jakautui maantieteellisesti kahteen osaan vuonna 2005. Maaliskuussa 2008 YH-Suomi Oy vaihtoi nimensä Avara Suomi Oy:ksi.

Avara Oy omistajat

Avaran suurimmat omistajat ovat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Avaran johto, Vakuutus-osakeyhtiö Henki-Fennia sekä OP-Eläkekassa ja OP-Henkivakuutus Oy. Viiden suurimman omistajan osuus Avarasta on yli 90 %. Avaralla on yhteensä 20 osakkeenomistajaa.