Vaikuttavaa vastuullisuutta

Kestävää tuottoa kestävässä yhteiskunnassa.

Vastuullisuus Avarassa

Avara hallinnoi sijoittaja-asiakkaidensa lukuun lähes 17 500 vuokra-asuntoa ja johtaa noin 1,3 miljardin arvoista kiinteistövarallisuutta sekä kehittää uutta kestävää vuokra-asumista Suomen kasvukeskuksiin.

Vaikutamme mahdollisimman positiivisesti ihmisten arkeen, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Vastuullisuusprioriteettimme ohjaavat meitä tiellämme kohti toimialan parasta vastuullisuutta. Raportoimme vuosittain vastuullisuustyömme tuloksista.

Avara-Asumiseen-Erikoistunut-Varainhoidon-Kumppani

Vastuullisuusprioriteettimme

Kestävä tuotto

Tarjoamme vastuullisen ja tuotto-riskitasoltaan houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa kestävästi ja pitkäjänteisesti vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa.

Vähähiilinen asuminen

Olemme sitoutuneet asumisen ilmasto- ja ympäristökuormituksen pienentämiseen sekä resurssikäytön tehostamiseen mitattavasti vaikuttavilla toimilla.

Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi

Toimintamme, päätöksemme ja kehityshankkeemme vaikuttavat myönteisesti asukkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Liiketoiminta­periaatteet ja riskienhallinta

Avaran toimintaa ohjaavat strategia, arvot ja vahvistetut liiketoimintaperiaatteet. Liiketoimintaperiaatteisiin sisältyvät Avaran vahvistetut eettiset ohjeet, hyvä vuokratapa, liiketoimintaperiaatteet ja hyvä hallinnointitapa, palkitsemisjärjestelmä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka sekä hankintaohjeet.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Avara on allekirjoittanut YK:n Principles for Responsible Investment (PRI) -periaatteet ja on sitoutunut näin tukemaan vastuullisia omistajakäytäntöjä, edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa ja yhteistyötä kiinteistösijoitustoimialalla. Sitoumukseen sisältyy myös velvoite raportoida toimista ja tuloksista vastuullisen sijoittamisen edistämisessä.

Yritysvastuu­raportointi

Avara raportoi yritysvastuustaan kattavasti vuosittain. Raportointi perustuu GRI-standardin periaatteisiin ja edellyttämiin sisältöihin sekä Avaran tunnistamiin olennaisiin yritysvastuun teemoihin ja aiheisiin. Tutustu yritysvastuuraportteihimme ja sukella Avaran yritysvastuun vaikuttavaan maailmaan!

Yritysvastuuraportti 2020Yritysvastuuraportti 2019Yritysvastuuraportti 2018

Ota yhteyttä

people-mika-savolainen
Mika Savolainen

CEO, Partner