Ihmiset ja yhteiskunta

Kestävää asumista kestävässä yhteiskunnassa.

Vaikutamme joka päivä

Huolehdimme joka päivä lähes 17 500 asunnon hyvän arjen puitteista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä sekä oman kodin ja pihapiirin toimivuudesta. Pyrimme parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen asumisen eri vaiheissa ja teemme parhaamme, että oma koti olisi maailman paras paikka.

Avara kuuluu hallinnoitujen asuntojen arvolla ja määrällä laskettuna Suomen suurimpiin kiinteistösijoitusalan toimijoihin. Vaikutamme uudisrakentamishankkeillamme sekä palveluhankinnoillamme paikalliseen hyvinvointiin ja työllisyyteen. Avara ja sen johtamien kiinteistösijoitussalkkujen kotipaikka on Suomi.

Avara-Vuokra-asuminen

10,5 milj. €

Verojalanjälki

1 148

Valmistunutta tai rakenteilla olevaa asuntoa vuoden lopussa 2020

30 000

Asukasta

67 %

Paikallisten hankintojen osuus

Kodista elämän paras paikka

Tyytyväiset vuokralaiset ovat toimintamme ydin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme, jotta voimme tarjota Avara-asunnoissa asuville parhaan mahdollisen asumisen kokemuksen. Avara seuraa vuokra-asumisen asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja heidän kokemustaan Avaran palvelusta asumisen eri vaiheissa.

Asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat tärkeä osa asumiskokemusta. Piha- ja leikkialueiden laatua seurataankin vuosittain ja kiinteistöhuolto huolehtii arjen sujumisesta. Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön kehittämisessä asukkailta saatu palaute on tärkeätä.

Avara-Kiinteistoalan-Ammattilaisia

Tuloksia

  • Asumisen kokonaistyytyväisyys 8,6 (tavoite 31,5). Avaran mittava toimintamallin uudistus vaikutti vuonna 2020 hetkellisesti asiakastyytyväisyyttä laskevasti.
  • Pihapiirin käytettävyys- ja turvallisuusindeksi (Playcare-indeksi) vertailuryhmää parempi 32,2/40,0.

Kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin

Avara edistää kohtuuhintaista asumista Suomen kasvukeskuksissa markkinaehtoisen vuokra-asumisen rinnalla ja helpottaa osaltaan näin kasvukeskuksissa vallitsevaa asuntopulaa. Kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen tukee työperäistä muuttoliikettä ja valinnanvaraa kaikissa elämäntilanteissa sekä tulo- ja varallisuusluokissa.

Avaran nykyinen ja suunniteltu kiinteistörahastojen rakenne huomioi sekä kohtuuhintaisen että markkinaehtoisen vuokra-asumisen kysynnän tulevaisuudessa.

Tuloksia

  • Kohtuuhintaisten asuntojen osuus Avaran asuntokannasta on noin 60 %
  • Uudistuotannosta 34 % kohdistuu kohtuuhintaisen asuntokannan kasvattamiseen
Avara-Pitka-Kokemus-Kiinteistosijoitusten-Johtamisesta

Hankinnat ja verojalanjälki

Avaralla on paikallisen läsnäolonsa kautta merkittävä paikallinen työllistävä ja taloudellinen vaikutus. Olemme huomanneet, että kiinteistöhuollon ja -kunnossapidon palveluiden hankinta paikallisilta yrittäjiltä on osoittautunut taloudellisesti perustelluksi ja toiminnallisesti tehokkaaksi.

Edellytämme Avaran yhteistyökumppaneilta yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteiden asianmukaista hoitamista sekä läpinäkyvää toimintaa. Haluamme edistää toiminnassamme kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Avaran ja sen johtamien kiinteistösijoitussalkkujen kotipaikka on Suomi ja ne maksavat kaikki veronsa Suomeen. Verojalanjälki koostuu välittömistä veroista (tuloverot ja kiinteistöverot) sekä välillistä veroista (arvonlisävero, energiavero ja vakuutusmaksuvero).

Avara-Asumisen-Asiakaskokemus

Tuloksia

  • Konsernin verojalanjälki vuonna 2020 oli 10,5 miljoonaa euroa
  • Paikallisten toimittajien osuus kaikista Avaran hankinnoista on noin 67 %

Lue lisää yritysvastuu­­raportistamme

Yritysvastuuraportti 2019Yritysvastuuraportti 2018