Ihmiset ja yhteiskunta

Kestävää asumista kestävässä yhteiskunnassa.

Vastuullisuusraportti 2022

Vaikutamme joka päivä

Huolehdimme joka päivä yli 6 500 asunnon hyvän arjen puitteista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä sekä oman kodin ja pihapiirin toimivuudesta. Pyrimme parhaaseen mahdolliseen asiakaskokemukseen asumisen eri vaiheissa ja teemme parhaamme, että oma koti olisi maailman paras paikka.

Avara kuuluu hallinnoitujen asuntojen arvolla ja määrällä laskettuna Suomen suurimpiin kiinteistösijoitusalan toimijoihin. Vaikutamme uudisrakentamishankkeillamme sekä palveluhankinnoillamme paikalliseen hyvinvointiin ja työllisyyteen. Avaran ja sen johtamien kiinteistösijoitussalkkujen kotipaikka on Suomi.

yritysvastuuraportti

12,2 milj. €

Verojalanjälki

645

Valmistunutta tai rakenteilla olevaa asuntoa vuoden lopussa 2022

7 404

Vuokralaista

6 594

Asuntoa


Kodista elämän paras paikka

Tyytyväiset vuokralaiset ovat toimintamme ydin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme, jotta voimme tarjota Avara-asunnoissa asuville parhaan mahdollisen asumisen kokemuksen. Avara seuraa vuokra-asumisen asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja heidän kokemustaan Avaran palvelusta asumisen eri vaiheissa.

Asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat tärkeä osa asumiskokemusta. Piha- ja leikkialueiden laatua seurataankin vuosittain ja kiinteistöhuolto huolehtii arjen sujumisesta. Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön kehittämisessä asukkailta saatu palaute on tärkeätä.

Suvela_keittiö

Tuloksia

  • Asumisen kokonaistyytyväisyys 28. NPS-indeksiä mitattiin koko kalenterivuoden 2022 ajan neljässä eri kohdassa asukassuhteen elinkaaren aikana.
  • Pihapiirin käytettävyys- ja turvallisuusindeksi (Playcare-indeksi) vertailuryhmää parempi 32,6/40,0.

Kohtuuhintaista asumista kasvukeskuksiin

Avara edistää kohtuuhintaista asumista Suomen kasvukeskuksissa markkinaehtoisen vuokra-asumisen rinnalla ja helpottaa osaltaan näin kasvukeskuksissa vallitsevaa asuntopulaa. Kohtuuhintaisten asuntojen tarjoaminen tukee työperäistä muuttoliikettä ja valinnanvaraa kaikissa elämäntilanteissa sekä tulo- ja varallisuusluokissa.

Avaran nykyinen ja suunniteltu kiinteistörahastojen rakenne huomioi sekä kohtuuhintaisen että markkinaehtoisen vuokra-asumisen kysynnän tulevaisuudessa.

Tuloksia

  • Kohtuuhintaisten asuntojen osuus Avaran asuntokannasta on noin 71 %
  • Uudistuotannosta 32 % kohdistuu kohtuuhintaisen asuntokannan kasvattamiseen
Avara-Pitka-Kokemus-Kiinteistosijoitusten-Johtamisesta

Hankinnat ja verojalanjälki

Avaralla on paikallisen läsnäolonsa kautta merkittävä paikallinen työllistävä ja taloudellinen vaikutus. Olemme huomanneet, että kiinteistöhuollon ja -kunnossapidon palveluiden hankinta paikallisilta yrittäjiltä on osoittautunut taloudellisesti perustelluksi ja toiminnallisesti tehokkaaksi.

Edellytämme Avaran yhteistyökumppaneilta yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteiden asianmukaista hoitamista sekä läpinäkyvää toimintaa. Haluamme edistää toiminnassamme kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Avaran ja sen johtamien kiinteistösijoitussalkkujen kotipaikka on Suomi ja ne maksavat kaikki veronsa Suomeen. Verojalanjälki koostuu välittömistä veroista (tuloverot ja kiinteistöverot) sekä välillistä veroista (arvonlisävero, energiavero ja vakuutusmaksuvero).

Suvela_olohuone_boho

Tuloksia

  • Konsernin verojalanjälki vuonna 2022 oli 12,2 miljoonaa euroa.

Lue lisää yritysvastuu­­raportistamme

Vastuullisuusraportti 2022Vastuullisuusraportti 2021 Vastuullisuusraportti 2020 Vastuullisuusraportti 2019 Vastuullisuusraportti 2018