Sijoita suomalaiseen kaupunki­asumiseen

Vastuulliset, tehokkaat ja tuottavat ratkaisut kiinteistösijoittamiseen.

Tutustu hallinnoimiimme vaihtoehtorahastoihin sekä kiinteistösijoitusyhtiöihin

Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa asuinkiinteistöihin sijoittaviin vaihtoehtorahastoihin (AIF) sekä mahdollisuuden Joint Venture -sijoitusmalleihin ja muihin kumppanuuksiin.

Hallinnoimiemme varojen painopiste on Suomen kasvukeskuksissa sijaitsevissa ja niihin rakennettavissa vuokra-asunnoissa. Kaupungistuminen ja asumistarpeiden muutokset huomioidaan aktiivisesti nykyisten rahastojen kehittämisessä ja uusien suunnittelussa. Markkinoiden tuntemus ja paikallinen läsnäolo auttavat meitä tunnistamaan oikeat sijoituskohteet ja toimimaan nopeasti.

Tavoitteemme on tarjota sijoittajille kilpailukykyistä tuottoa sekä mahdollisuuksia edistää vastuullista sijoittamista Suomen asumisen markkinoilla. 


Vaihtoehto­rahastot

Vaihtoehtorahastot (AIF) ovat asuinkiinteistöihin sijoittavia suljettuja vaihtoehtorahastoja. Sijoittamisen ja varainhoidon palveluista vastaa Avara Rahastot Oy, joka toimii vaihtoehtorahastoista annetun lain mukaisena toimiluvallisena vaihtoehtorahaston hoitajana. Valvovana viranomaisena toimii Suomen Finanssivalvonta. Tilanne 4/2023

Avara Asuinkiinteistö­rahasto I

Vaihtoehtorahasto on markkinaehtoiseen vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa sijoittava suljettu vaihtoehtorahasto. Sen strategia on luoda vakaata kassavirtaa ja tuottoa Avaran omalla hankekehityksellä sekä rakennusyhtiöiden hankkeita hyödyntämällä. Rahasto sijoitussitoumukset ovat 45 miljoonaa euroa mahdollistaen 115 miljoonan euron kokonaisarvon maltillisella velkavivulla.

 • Investointivaihe päättynyt
 • Valmiina 684 asuntoa

Vaihtoehtorahaston markkinointi päättyi ennen kestävän rahoituksen tiedonantovelvollisuuksien voimaantuloa. Vaikkakin vaihtoehtorahastoa ei ole luokiteltu kestävän rahoituksen luokitusten mukaisesti, se on kuitenkin noudattanut kiinteistösijoituksissaan pääosin samoja kestävyyteen liittyviä periaatteita ja kriteereitä kuten muutkin vaihtoehtorahastomme, sekä ottanut huomioon sijoitustoiminnassaan kestävyysriskeihin eli ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (EU) 2022/1288 Liitteen I mukaisesti ilmoitettuna. Löydät Liitteen I täältä.

Avara Residential Fund II

Vaihtoehtorahasto on markkinaehtoiseen asumiseen ja erityisesti vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa sijoittava suljettu vaihtoehtorahasto. Sen strategia on luoda vakaata kassavirtaa ja erinomaista tuottoa Avaran omalla hankekehityksellä, valmiiden kohteiden kehittämisellä sekä rakennusyhtiöiden tuottamilla hankkeilla. Rahaston sijoitussitoumukset ovat yli 70 miljoonaa euroa mahdollistaen yli 200 miljoonan euron sijoitukset.

 • Tavoitekoko 1 000 - 1 200 asuntoa
 • Valmiina 797 asuntoa
 • Rakenteilla 165 asuntoa

Vaihtoehtorahasto noudattaa kiinteistösijoituksissa kestävyyteen liittyviä periaatteita ja kriteereitä sekä ottaa huomioon sijoitustoiminnassaan kestävyysriskeihin eli ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

Rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella SFDR 8 artiklan mukaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

Rahastoa hallinnoidaan ja johdetaan aktiivisesti kestävyysriskit huomioiden ja täten arvioimme, että kestävyysriskeillä ei ole vaikutusta rahaston tuottoedellytyksiin.

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin ilmoitetaan (EU) 2022/1288 Liitteen I mukaisesti. Löydät Liitteen I täältä.

Avara Vuokrakodit I

Vaihtoehtorahasto sijoittaa kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lyhyellä korkotukilainalla toteutettaviin hankkeisiin Suomen suurimmissa ja nopeimmin kasvavissa kasvukeskuksissa. Sijoituksilla edistetään etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tämän lisäksi toteutettava asuntotuotanto on nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamista, sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta sekä rakennetaan kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää. Uudiskohteet perustuvat merkittäviltä osin Avaran omaan hankekehitykseen. Rahaston sijoitussitoumukset ovat yli 27 miljoonaa euroa mahdollistaen noin 250 - 300 miljoonan euron sijoitukset.

 • Tavoitekoko 1 200 - 1 500 asuntoa
 • Valmiina 389 asuntoa
 • Rakenteilla 116 asuntoa

Vaihtoehtorahasto noudattaa kiinteistösijoituksissa kestävyyteen liittyviä
periaatteita ja kriteereitä sekä ottaa huomioon sijoitustoiminnassaan kestävyysriskeihin eli ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

Rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella SFDR 8 artiklan mukaisia ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia
tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä.

Rahastoa hallinnoidaan ja johdetaan aktiivisesti kestävyysriskit huomioiden ja täten arvioimme, että kestävyysriskeillä ei ole vaikutusta rahaston tuottoedellytyksiin.

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin ilmoitetaan (EU) 2022/1288 Liitteen I mukaisesti. Löydät Liitteen I täältä.

Kiinteistösijoitus- ja Joint Venture -yhtiöt

Hallinnoimamme kiinteistösijoitusyritykset ja yhteissijoitusyritykset ovat vuokra-asuntoihin sijoittavia yhtiöitä, joiden hallinnoinnista vastaa Avara Oy.

Amplus Holding

Kiinteistösijoitusyhtiö muodostuu pääosin 40 vuoden korkotuki- ja aravalainoin rahoitetuista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. 

 • Käsittää 4 316 vuokra-asuntoa (12/2022)
 • Rahasto on täyteen sijoitettu ja salkun jalostus- ja kehittämisvaiheessa

Tammi-Kodit

Vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin sijoittava suljettu kiinteistösijoitusyhtiö. Strategiana on kehittää salkkua realisoimalla asuntoja valikoiduista kohteista asuntojen vapautuessa sekä laadukkaasti ylläpitää vuokrakäytössä pidettäviä kohteita.

 • Salkku on täyteen sijoitettu ja on jalostus- ja kehittämisvaiheessa
 • Käsittää 408 vuokra-asuntoa (12/2022)

Avara Star

Avara Star oli yhteistyössä Starwood Capitalin kanssa perustettu Joint Venture -yhtiö. Kokonaisuus käsitti noin 2 200 asuntoa 16 eri paikkakunnalla, ja yli 50 % salkun arvosta oli Helsingin seudulla. Avara vastasi kiinteistösijoitusyhtiöiden kiinteistövarallisuuden johtamisesta ja kiinteistöjohtamisesta.

Starwood Capital ja Avara loivat omistusaikanaan salkulle merkittävää lisäarvoa laajamittaisilla huoneistojen kunnostus- ja viihtyvyyssaneerauksilla sekä panostamalla kiinteistöjen kestävään kehitykseen.

 • Myyty Orange Capital Partnersille 08/2022
 • Käsitti noin 2 200 vuokra-asuntoa 
 • Kohteiden lukumäärä 71

Ota yhteyttä ja kysy lisää

people-harri-retkin
Harri Retkin

CIO and CFO, Partner

arttu-ekqvist
Arttu Ekqvist

CEO, Avara Rahastot Oy

Ota yhteyttä