Ympäristö

Mitattavia askeleita kohti ilmastokestävää asumista.

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastokysymys on polttavampi kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Paljon on jo tehty, mutta matkaa hiilineutraaliin asumiseen on vielä. Asumisen merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät asumisen ja kiinteistöjen energiankäytöstä, rakennusten elinkaaresta sekä kaupungistumisen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen.

Avara-Vastuullista-Tuottoa

Ympäristötuloksiamme aikavälillä 2016-2020

-27 %

Suhteutettu päästöintensiteetti (kgCO2-ekv/m2/v)

-7 %

Kaukolämmön suhteutettu käyttö (kWh/rm3/v)

-12 %

Sähkön suhteutettu käyttö (kWh/rm3/v)

89 %

Uusiutuvaa sähköä (2020)

Hiilijalanjälki ja energiankulutus

Energian ja veden ominaiskulutukset ovat pienentyneet mitattavasti. Kiinteistökannassamme on käytössä energian- ja vedenkäytön seuranta, minkä avulla voidaan seurata, analysoida ja optimoida kulutusta sekä havaita ja korjata mahdolliset poikkeamat välittömästi. Tiedon avulla myös energiaa ja vettä säästävät muutos- ja korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti.

Pyrimme luomaan miellyttävät ja terveelliset asumisen puitteet ja olosuhteet mahdollisimman ympäristömyötäisesti, fiksua energian ja veden käyttöä edistämällä.

Avara Star ja Amplus Holdingin kiinteistösalkut ovat mukana kansallisessa vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimuksessa VAETS II:ssa. Tavoitteena on saavuttaa 7,5 prosentin energiansäästö kaudella 2017-2025.

Avara-Kestavaa-Tuottoa

Mitattavia tuloksia

  • Yli 70 prosenttia asunnoista tekoälyyn perustuvan Leanheat-energianhallinnan piirissä
  • Kiinteistökannan CO2-päästöt laskeneet vuodesta 2016 yli 26 prosenttia
  • Kokonaisenergiankulutus on suhteellisesti laskenut vuodesta 2016 noin 7 prosenttia

Kestävää uudisrakentamista

Merkittävin osa rakennusten energiatehokkuudesta ja hiilijalanjäljestä määräytyy suunnittelu- ja rakennustapavalinnoista. Avaran oma uudisrakentamisen suunnitteluohje ohjaa uudiskohteiden suunnittelua ja materiaalivalintoja vahvasti elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Suunnitteluohjeen käytännöt perustuvat Avaran laajaan ja pitkäikäiseen kokemukseen kiinteistökehittämisestä ja rakennuttamisesta: Rakennusten ja asuntojen suunnittelusta, kiinteistötekniikasta, käytettävistä materiaaleista ja ylläpidosta. Suunnitteluohjetta päivitetään jatkuvasti ottaen huomioon uusimmat kokemukset ja tiedot kiinteistöjen elinkaarisuunnittelusta.

Lue lisää yritysvastuu­raportistamme

Yritysvastuuraportti 2019Yritysvastuuraportti 2018