Takaisin listaukseen

Avara on varautunut koronatilanteeseen

19.03.2020 | Lukuaika 3 min
Avara on varautunut koronatilanteeseen

Me Avaralla olemme varautuneet koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Tavoitteemme on pitää vuokra-asumisen toiminta mahdollisimman häiriöttömänä ehkäisten kuitenkin samalla koronaviruksen leviäminen asuinkiinteistöissämme. Tämä tapahtuu tehokkaimmin siten, että noudatamme tiukkoja hygieniaperiaatteita oman ja yhteistyökumppaneidemme henkilökunnan sekä asukkaiden välisessä yhteydenpidossa.

Noudatamme viranomaisten ohjeita. Lisäksi olemme laatineet toimintatavat, jotka noudattavat erityistä varovaisuutta kaikessa toiminnassamme. Olemme määritelleet tarkat laatukriteerit siivouksen ja puhtaanapidon osalta. Yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme myös varautuneet koronaviruksen aiheuttamiin mahdollisiin erikoistilanteisiin.

Yhteydenpito asukkaisiin tapahtuu digitaalisesti

Pyrimme hoitamaan kaikki asiakaskohtaamiset ensisijaisesti digitaalisesti tai puhelimitse. Olemme varautuneet kasvaneeseen yhteydenpidon tarpeeseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Me avaralaiset sekä yhteistyökumppanimme työskentelemme vain täysin terveinä, emmekä kättele kohdatessa. Huoneistoihin liittyvät pakolliset tarkastukset suoritamme ensisijaisesti siten, että tarkastaja ja asukas eivät kohtaa.

Vuokraustoimintaan kuuluva normaali asunnonvaihto on luonnollisesti edelleen mahdollista. Emme tosin toistaiseksi järjestä yleisesittelyjä tai asiakastapahtumia. Markkinointi tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Avaralla asunnon vuokrausprosessi, hakemuksen jättämisestä aina vuokrasopimuksen allekirjoitukseen saakka, hoituu pääosin digitaalisesti OmaAvara-järjestelmämme kautta.

Ymmärrämme, että koronaviruksesta johtuvat varotoimet voivat aiheuttaa asukkaille monenlaisia vaikeuksia. Siksi olemme tarjonneet asukkaille joustoa vuokranmaksun aikatauluttamisessa. Tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida mahdollisten maksuhäiriöiden määrää.

Kiinteistön kunnossapito- ja huoneistokorjaukset uudelleen järjestetty

Turvallisuussyistä olemme keskeyttäneet tai siirtäneet töitä, jotka edellyttävät huoneistoissa käyntiä. Toisaalta pyrimme aikaistamaan töitä, jotka eivät edellytä huoneistoissa käyntiä. Näitä ovat esimerkiksi asukasvaihtojen yhteydessä tyhjiin huoneistoihin tehtävät remontit ja kiinteistön ulkopuolella sekä teknisissä tiloissa tehtävät korjaustyöt.

Näin kannamme vastuuta myös yhteistyökumppaniverkostomme taloudellisesta vakaudesta. Samalla asuinkiinteistöjen arvosta pidetään huolta poikkeustilanteesta huolimatta.

Uudisrakennushankkeet ja peruskorjaustyöt jatkuvat

Uudisrakennushankkeet ja laajat peruskorjaustyöt jatkuvat suunnitellusti toimialan tämänhetkisten käytänteiden mukaisesti. Olemme kuitenkin ohjeistaneet urakoitsijoita, suunnittelijoita sekä konsultteja toimintatavoista, joilla minimoidaan tartuntariski.

Kaikki työmaakokoukset ja -palaverit sekä suunnittelukokoukset ja -palaverit pidetään digitaalisesti. Tässä näemme muutenkin kehitysmahdollisuuksia laajentaa digitaalisten apuvälineiden käyttöönottoa rakennusalalla myös normaaliaikoina.

Vältämme ylimääräisiä työmaakäyntejä valvojien ja tilaajien edustajien puolesta. Työmaamme ovat ottaneet käyttöön viikkotiedotteen valokuvineen, jolla voimme korvata osan työmaakäynneistä ja -palavereista.

Olemme tiiviissä yhteydessä rakennusliikkeiden johtoon, mahdollisten työvoima- tai materiaalipuutteiden ennakoimiseksi. Käymme jatkuvaa keskustelua rakennusliikkeiden johdon kanssa työmaiden häiriöiden (aikataulu ja kustannukset) minimoimiseksi jo ennakkoon.

Olemme keskeyttäneet ja siirtäneet takuutarkastukset yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Sijoituskohteet ja hankkeet

Varmistamme erityisesti jo sitouduttujen hankkeiden ja sijoituskohteiden osalta, että ne edelleen saavuttavat niille asetetut tuottotavoitteet. Tämä tapahtuu sekä kokonaisinvestoinnin määrän hallinnan että tulevan kassavirran maksimoinnin avulla.

Tunnistamme hankerahoituksen olevan haastavaa vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Käymme parhaillamme lävitse eri toimintavaihtoehtoja mahdollisten hankkeiden rahoituksen varmistamiseksi ottaen kuitenkin sijoituskohteiden tuottotavoitteet huomioon.

Tulemme seuraavien kuukausien aikana käyttämään erityistä harkintaa ennen pysyvää sitoutumista uusiin sijoituskohteisiin tai hankkeisiin. Jatkamme kuitenkin normaalisti oman hankekehityksen työtä tulevien houkuttelevien sijoituskohteiden varmistamiseksi ottaen huomioon rahastojen elinkaaret.

Asuinkiinteistöjen vuokratuotot ovat perinteisesti reagoineet maltillisesti talouden syklien ja taloutta koskettavien shokkien vaikutuksiin. Seuraamme aktiivisesti rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden indikaattoreita.

Seuraamme Avaralla aktiivisesti tilannetta ja muokkaamme toimintamallejamme ja ohjeitamme sen mukaan.

Terveisin,

Avara-tiimi