Takaisin listaukseen

Avara mukana Tapiolan keskuksen kehittämisessä uudella kiinteistökehityshankkeellaan

14.09.2022 | Lukuaika 4 min
Avara mukana Tapiolan keskuksen kehittämisessä uudella kiinteistökehityshankkeellaan

Avara Oy aikoo toteuttaa Espoon Tapiolaan Länsituulenaukion laidalle kiinteistökehityshankkeen, joka toteutuessaan käsittää noin 120 vapaarahoitteista asuntoa sekä merkittävän määrän liike- ja palvelutilaa. Kyseessä on osoitteessa Länsituuli 4 sijaitseva kiinteistöyhtiö, jonka Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on myynyt S-Pankin hallinnoimalle tonttirahastolle. Avara on tehnyt kokonaisuudesta vuokrasopimuksen tonttirahaston kanssa ja vastaa nykyisen kiinteistön hallinnasta sekä vuokrauksesta.

On hienoa olla mukana kehittämässä uudistuvaa Tapiolan puutarhakaupungin keskustaa, jolla on merkittävä kulttuurihistoriallinen asema Suomessa. Hankkeen myötä myös hyvä yhteistyömme S-Pankin kanssa saa jatkoa uudenlaisessa muodossa”, toteaa Avaran liiketoimintajohtaja Tuomas Rantsi.

Tapiola on yksi pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista alueista ja on ilo olla mukana kehittämässä alueelle uudentyyppistä rakennuskantaa, joka vastaa samanaikaisesti sekä asuin- että liikekiinteistöjen tarpeeseen”, FIM Tonttirahasto I Ky rahastonhoitaja Ville Vääränen sanoo.

Vuonna 2015 perustettu FIM Tonttirahasto I Ky on suljettu kommandiittiyhtiömuotoinen rahasto, joka sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Pääomarahastot Oy.

Tapiolan keskus

 

Havainnekuvaluonnos valmiista uudistetusta Tapiolan keskuksesta, johon on valkoisella ympyröitynä Avaran tuleva kohde.

Tavoitteena kaavamuutoksen loppuun vienti ja kaavaehdotuksen mukaisen hybridirakennuksen toteutus

Avara lähtee hankeen ensimmäisessä vaiheessa edistämään alueelle valmistellun asemakaavamuutosehdotuksen loppuun saattamista. Kaavamuutos mahdollistaisi nykyisen suhteellisen huonokuntoisen kaksikerroksisen rakennuksen purkamisen ja uuden monipuolisesti asuin-, liike- ja palvelutilaa yhdistävän hybridirakennuksen rakentamisen. Asemakaavamuutosehdotuksen mukaan uuteen rakennettavaan kiinteistöön tulisi yhteensä noin 8 600 kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta. Tämä tarkoittaisi alustavien suunnitelmien mukaan noin 120 asunnon rakentamista sekä liike- ja palvelutilojen toteutusta niin kannenpäälliseen sen kävelykadun tasoon kuin kannenalaiseen galleriatasoon. Avaran yhteistyökumppanina projektin hanke- ja kiinteistökehityksessä toimii Urbanizator Oy.

Tämä on hyvä esimerkki toimintamallistamme, jossa lähdemme potentiaalisiin kiinteistökehityshankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan ja otamme tietoisesti jo kaavoitusvaiheessa vastuuta sekä hallittua riskiä varmistaaksemme rahastoillemme parhaat mahdolliset tuotot. Tällä meille ominaisella lähestymistavalla olemme saavuttaneet hyviä tuloksia jo nykyisissä rahastoissamme ja Tapiolan hankkeesta suunnittelemme erinomaista kohdetta seuraavaan rahastoomme”, kertoo Rantsi.

Kokonaisuudessaan Tapiolan hanke tukee hyvin strategista linjaamme sekä ESG-tavoitteitamme, joiden mukaisesti toteutamme ympäristöystävällisiä kohteita kasvaviin kaupunkikeskuksiin palveluiden sekä hyvien liikenneyhteyksien äärelle”, Rantsi jatkaa.

Olemme ilahtuneita, että Avara ja S-Pankki tunnistivat tämän kiinteistökehityshankkeen potentiaalin ja että voimme työskennellä yhdessä tulevaisuuden Tapiolan rakentamiseksi. Tästä on hyvä jatkaa projektin kehittämistä ja toteuttamista yhdessä Avaran ammattilaisten kanssa”, toteavat Urbanizatorin yrittäjät Mikko Kaartinen ja Tapio Rantanen yhdestä suusta.

 

Lisätietoja:

Tuomas Rantsi, liiketoimintajohtaja, Avara Oy, tuomas.rantsi@avara.fi, puh. 040 838 5276

Ville Vääränen, rahastonhoitaja, FIM Tonttirahasto I Ky, ville.vaaranen@s-pankki.fi, puh. 050 322 9988

Tapio Rantanen, yrittäjä, Urbanizator Oy, tapio.rantanen@urbanizator.fi, puh 050 516 5292

 

Avara Oy on Suomen johtava asuinkiinteistösijoitusten sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö, jonka johdettavana valtakunnallisesti on noin 1,5 miljardin euron arvoinen asuinkiinteistöomaisuus. Avara toimii arvostettuna, luotettavana ja vastuullisena strategisena kumppanina sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa asuinkiinteistöihin Suomessa. www.avara.fi

S-Pankki Oyj on suomalainen pankki, joka haluaa mahdollistaa vähän rahakkaamman huomisen jokaiselle lompakon paksuudesta riippumatta. Vuoden puolivälissä S-Pankki-konsernin yhtiöt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy hallinnoivat yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 32 000. www.s-pankki.fi

Urbanizator Oy on riippumaton kiinteistökehittäjä, joka työskentelee elävien ja monimuotoisten kaupunkiympäristöjen toteuttamiseksi. Urbanizatorin yrittäjät Tapio Rantanen ja Mikko Kaartinen ovat toimineet aktiivisesti kiinteistöliiketoiminnassa jo yli 20 vuoden ajan toteuttaen työympäristöjä, kauppapaikkoja ja asuinkohteita tyytyväisille asiakkailleen. www.urbanizator.fi