Suomen ensimmäinen päästötön geoterminen energiaratkaisu Espooseen

03.04.2020 | Lukuaika 3 min

Avara ja QHeat suunnittelevat Espoon Finnooseen Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, joka tuo lämpöä kahden kilometrin syvyydestä. Energiaratkaisu mahdollistaa uuteen kaupunginosaan lämmitys- ja jäähdytysenergian päästöttömän toteuttamisen. Hanke on parhaillaan Espoon kaupungilla luottamushenkilökäsittelyssä.

Asuinkiinteistöihin erikoistunut sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö Avara Oy ja innovatiivisia energiaratkaisuja tuottava Quantitative Heat Oy (QHeat) suunnittelevat geoenergiaverkkoa Finnoon ensimmäisenä rakennettavaan osaan, Djupsundsbäckeniin. Hankekokonaisuuteen sisältyy noin 6 000 neliömetriä rakennusoikeutta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon.

”QHeatin kehittämän syväkaivoteknologian avulla kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysenergia voidaan tuottaa täysin hiilineutraalisti. Vastaavanlaista keskisyvää lämpökaivoa ja sen ympärille rakennettavaa alueellista energiaratkaisua ei ole aiemmin Suomessa toteutettu”, Avaran hankekehitysjohtaja Tuomas Rantsi toteaa.

Uusi teknologia vähentää päästöjä parhaimmillaan 95 prosenttia kiinteistöjen energiankulutuksessa. Hanke on lajissaan ensimmäinen Suomessa ja tukee osaltaan Suomen päästövähennystavoitteita. 

”Haluamme hankekehittäjänä näyttää tietä kestävissä ratkaisuissa, jotka eivät perustu uusiutumattomiin energialähteisiin. Asumisen hiilijalanjälki syntyy pääosin lämmityksestä. Pystymme alentamaan sekä asumisen ympäristökuormitusta että kustannuksia. Finnoon hanke on konkreettinen tapamme kantaa yritysvastuuta”, Rantsi kertoo.

Finnooseen toteutetaan tarveselvityksen pohjalta yksi tai kaksi kahden kilometrin syvyistä lämpökaivoa, jossa kiven lämpötila on noin 40 astetta. Hanke vahvistaa suomalaista teknologiateollisuutta.

”Ratkaisumme tehokkuus perustuu uudenlaiseen lämmöntalteenottojärjestelmään, jonka toimivuus on koeteltu öljyteollisuudessa. Saamme hyödynnettyä koko 2000-metrisen kaivon tehollisen syvyyden. Tämä on iso mahdollisuus alueellisten matalalämpöverkkojen syntymiselle myös muualle”, QHeatin toimitusjohtaja Miska Eriksson toteaa.  

Tontinluovutuksen edellytyksenä on geoenergian hyödyntäminen rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

”Geoenergiaverkon toteuttaminen Finnooseen tukee toteutuessaan Espoon hiilineutraaliustavoitteita. Finnoosta tavoitellaan myös kestävän kehityksen esimerkkialuetta, missä voidaan testata innovatiivisia energiaratkaisuja”, kertoo projektinjohtaja Kimmo Leivo Espoon kaupungilta. 

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee hanketta koskevia aluevarausta kokouksessaan 6. huhtikuuta.

Lisätietoja:

Tuomas Rantsi, hankekehitysjohtaja, Avara Oy, tuomas.rantsi@avara.fi, puh. 040 838 5276
Miska Eriksson, toimitusjohtaja, QHeat Oy, miska.eriksson@qheat.fi, puh. 400 869 055
Kimmo Leivo, projektinjohtaja, Espoon kaupunki, kimmo.leivo@espoo.fi, puh. 050 340 9723 

 

 

Avara Oy lyhyesti

Avara on Suomen johtava asuinkiinteistösijoitusten sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö, jonka johdettavana valtakunnallisesti on noin 1,2 miljardin euron arvoinen asuinkiinteistöomaisuus kuudessa eri salkussa. Avara toimii arvostettuna, luotettavana ja vastuullisena strategisena kumppanina sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa asuinkiinteistöihin Suomessa.  Lue lisää osoitteessa www.avara.fi.

Quatitative Heat Oy lyhyesti

QHeatin teknologia perustuu noin 2000 metriä syviin lämpökaivoihin, jotka hyödyntävät maaperän lämpöenergiaa. Ainutlaatuiset QHeat-lämpökaivot soveltuvat myös energiavarastoiksi mahdollistaen energian kausivaihteluiden tasaamisen.

Uuden polven energiayhtiönä QHeat tarjoaa sivulle keinon siirtyä puhtaan energian aikakaudelle. Mahdollistamme kestävän tavan suurten kiinteistöjen lämmitykseen sekä jäähdytykseen nyt ja tulevaisuudessa. Lue lisää QHeatista osoitteessa www.qheat.fi

Finnoon hanke

Finnoo on meren, metron ja luonnon äärelle rakentuva uusi kaupunginosa, jossa asuu tulevaisuudessa 17 000 espoolaista. Metrotyömaan lisäksi alueella on parhaillaan käynnissä katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Myös ensimmäisiä asuintaloja rakennetaan jo. Pääosiltaan Finnoo on valmis 2030-luvulla.

Finnoon rakentamista ohjaavat kaupungin asettamat energiatehokkuuskriteerit, joihin alueelle valittavien toimijoiden edellytetään sitoutuvan. Asuinrakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös varautua reaaliaikaiseen rakennusten energiakäytön mittaamiseen. Lue lisää Finnoon hankkeesta osoitteessa www.espoo.fi/finnoo