Vastuullisuus

Kestävää tuottoa kutistuvalla hiilijalanjäljellä

Asumiseen kohdistuu merkittäviä muutosvoimia. Kaupungistuminen ja pienten kotitalouksien määrän voimakas kasvu, digitalisaatio, ilmastonmuutoksen hillintä ja asumisen muuttuvat tarpeet muuttavat asumista ja kiinteistösijoittamista nopeasti. 

Avara on noin 1,2 miljardin euron johtamalla kiinteistövarallisuudella Suomen suurimpiin kuuluva kiinteistösijoitusalan yritys. Tavoitteemme on kasvattaa asuntokantaamme ja sen arvoa johtamalla kiinteistösijoituksia ja kiinteistövarallisuutta vastuullisesti – tuottavasti, asiakaslähtöisesti sekä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Lue lisää yritysvastuuraportistamme

Julkaisemme vuosittain yritysvastuuraportin, jossa esitellään toiminnan vastuullisuutta ja tuloksia kattavasti. Yritysvastuuraportoinnin kattavuutta on kehitetty asteittain samalla kun vastuullisuutta on integroitu alati tiiviimmin Avaran strategiaan ja toimintaan. Vuoden 2019 raportti on järjestyksessä kolmas ja se raportointimalli perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) standardeihin.  

Yritysvastuuraportit

Tutustu vuoden 2019 raporttiin

Tutustu vuoden 2018 raporttiin

Avaran vastuullisuusprioriteetit

Avaran vastuullisuusprioriteetit perustuvat vuonna 2018 tehtyyn ja vuosittain johdon katselmoimaan olennaisuusanalyysiin. Arvioinnissa on otettu huomioon Avaran strategia, toiminnan merkittävimmät vaikutukset sekä keskeisimpien   sidosryhmien odotukset ja tarpeet vastuullisuudelle. Lisäksi olennaisuustarkastelussa huomioitiin pitkän aikavälin riskit sekä Avaran ja sen sidosryhmien vaikuttamis- ja mukautumismahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyen.

Kestävä tuotto

Tarjoamme vastuullisen ja riskitasoltaan houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa tuottavasti ja pitkäjänteisesti asuntoihin Suomen kasvukeskuksissa.

Vähähiilinen asuminen

Olemme sitoutuneet asumisen ilmasto- ja ympäristökuormituksen pienentämiseen sekä resurssikäytön tehostamiseen mitattavasti vaikuttavilla toimilla ja pitkällä aikavälillä.

Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi

Toimintamme, päätöksemme ja kehityshankkeemme vaikuttavat myönteisesti asukkaiden, henkilöstön ja paikallisten yhteisöjen hyvinvointiin.

Vastuullisuuden liiketoimintalähtöinen huomiointi kaikissa päätöksissämme ja teoissamme parantaa kykyämme lunastaa lupauksemme sidosryhmillemme myös nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kaupungistuminen ja pienten kotitalouksien määrän voimakas kasvu, digitalisaatio, ilmastonmuutoksen hillintä sekä asumismuotoihin liittyvät tarpeet muuttavat vuokra-asumista ja kiinteistösijoittamista nopeasti. Avara on vastuullisesti ennakoinut näitä muutoksia ja valmis vastaamaan niihin.

Jokainen voi asua vastuullisemmin

Tiedätkö, kuinka voit omalla toiminnallasi vähentää asumisesta koituvia päästöjä ja pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi?

Ekologisen asumisen muistilista muistuttaa sinua pienistä arjen asioista, joiden avulla voit asua vastuullisemmin.

Lataa muistilista