Takaisin listaukseen

Historiallinen kasvun ja kehittymisen vuosi koronakriisin keskellä

07.04.2021 | Lukuaika 3 min
Historiallinen kasvun ja kehittymisen vuosi koronakriisin keskellä

Avaran kiinteistöliiketoiminta laajeni ja johdettujen varojen arvo kasvoi 1,3 miljardiin euroon poikkeuksellisen epävarmuuden vuonna 2020. Investoinnit uudisrakentamiseen nousivat ennätystasolle lähes 140 miljoonaan euroon. Uusia asuntohankkeita käynnistettiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kiinteistökannan hiilijalanjälki jatkoi pienentymistään.

"Tarjoamme vuokra-asumista yli 15 000 ihmiselle. Pitämällä vuokra-asumisen palvelut sekä kaikki kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen osa-alueet omissa käsissämme, voimme ohjata arvoketjua kestävällä tavalla, Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen sanoo.

Avaran yritysvastuuraportti 2020 avaa tekoja ja tuloksia tarkemmin

Avaran toiminta laajeni vuonna 2020 kattamaan asuinkiinteistöjen koko arvoketjun palvelut sijoittamisesta asumisen palveluihin ja kiinteistökannan johtamiseen. Avara osti tammikuussa kiinteistöjohtamisen palveluita tarjoavan Aari Isännöinti Oy:n. Syksyn aikana Avara siirsi kaikkien johtamiensa sijoituskohteiden kiinteistöjohtamisen palvelut omaksi liiketoiminnaksi. Vuoden lopussa Avaran vastuulla oli lähes 18 000 asunnon kiinteistöjohtaminen.

Ottamalla kiinteistöjohtamisen kokonaan omiin käsiimme pystymme tarjoamaan parempaa palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta niin asukkaille, omille rahastoillemme kuin muillekin kiinteistönomistajille. Sijoittajille pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun, Mika Savolainen kertoo.

Yli 1 100 uutta tai rakenteilla olevaa Avara-kotia

Avaran johtamien kiinteistörahastojen arvo kasvoi ja uudishankkeiden käynnistykset tapahtuivat pääosin suunnitellusti rakentamis- ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta. Vuoden aikana uusia Avara-koteja aloitettiin tai saatiin valmiiksi Helsingissä Kalasatamassa, Rastilassa ja Postipuistossa, Espoossa Suvelassa, Vantaalla Kivistössä, Kuopion keskustassa, Järvenpäässä, Kirkkonummella sekä Hyvinkäällä. Avaralla rakentamisen laatua vahvistaa oma uudisrakentamisen suunnitteluohje sekä oma erillinen rakennushankkeiden valvoja.

Johdetun kiinteistövarallisuuden arvo kasvoi 1,3 miljardiin euroon ja johdettujen asuntorahastojen asuntokannan koko yli 7 600 asuntoon. Rakenteilla olevia tai vuoden aikana valmistuneita asuntoja oli vuoden lopussa 1 148. Merkittävä osuus uudiskohteista perustuu Avaran omaan erityiseen kiinteistökehitysosaamiseen.

Hiilijalanjälki jatkoi kutistumistaan – vedenkäyttö kasvoi koronavuonna

Huomattava osa suomalaisen hiilijalanjäljestä syntyy asumisessa. Vähähiilinen asuminen on Avaran keskeinen vastuullisuuspäämäärä. Energiatehokkuus- ja ilmastokestävyys ovat osa uudisrakentamista sekä nykyisen kiinteistökannan kehittämistä.

Koronavuosi keskitti elämistä kotipiiriin. Tämä näkyi vedenkulutuksen kuuden prosentin kasvuna. Sen sijaan sääkorjattu energiankulutus ja hiilijalanjälki asuinneliötä kohden jatkoivat pienentymistään. CO2-ominaispäästöt ovat laskeneet yli 27 prosenttia ja lämmön ominaiskulutus lähes 7 prosenttia vuodesta 2016.

Tekoälyohjattu, energiaa säästävä mutta mukavuudesta tinkimätön olosuhdeohjaus on käytössä yli 70 prosentissa asuntokannastamme. Tämän merkitys on korostunut, kun ihmiset viettävät selvästi aiempaa enemmän aikaa kotonaan”, Mika Savolainen sanoo.

Vastuullista asuntosijoittamista

Kestävä tuotto on Avaran keskeinen vastuullisuuspäämäärä ja sijoittaja-asiakkaiden perusedellytys. ESG-teeman (Environment, Social, Governance) merkitys on kasvanut viime vuosina sijoittajien keskuudessa voimakkaasti ja on lähes poikkeuksetta keskeinen osa sijoittajien sijoitusstrategian suunnittelussa ja toteuttamisessa.

”Haluamme tarjota sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa oman vastuullisuusstrategian ja -tavoitteiden mukaisesti sekä varmistua oman sijoituksensa vastuullisuudesta kiinteistöjen koko elinkaaren ajan. Olemme liittyneet heinäkuussa 2019 YK:n vastuullisen sijoittamisen Principles for Responsible Investment (PRI) -periaatteisiin,” Savolainen jatkaa.

Avaran neljäs GRI-yritysvastuuraportti

Avara on kehittänyt yritysvastuuraportointinsa kattavuutta asteittain samalla kun vastuullisuutta on integroitu alati tiiviimmin Avaran strategiaan ja toimintaan. Nyt julkaistu raportti on järjestyksessä neljäs ja se raportointimalli perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) standardeihin.

Avaran yritysvastuuraportti 2020 löytyy suomen- ja englanninkielisenä osoitteista:
https://www.avara.fi/vastuullisuus 
https://www.avara.fi/sustainability 

Lisätiedot
Mika Savolainen, toimitusjohtaja
puh. 040 098 652
mika.savolainen@avara.fi 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikki artikkelit