Avaran vuosi 2019 - Kestävää tuottoa kutistuvalla hiilijalanjäljellä

04.05.2020 | Lukuaika 3 min

Avara on kolmessa vuodessa pienentänyt hiilijalanjälkeään lähes viidenneksellä taistelussaan ilmastonmuutosta vastaan. Taloudellinen vuokrausaste ja kiinteistösijoitusten tuottoaste ovat samaan aikaan säilyneet vahvoina. Tulevaisuuden kestävään vuokra-asumiseen investoidaan merkittävästi kahden uuden sijoitusrahaston kautta. Nämä ja monet muut tulokset löytyvät Avaran yritysvastuuraportista vuodelta 2019.

Merkittävä osa suomalaisen hiilijalanjäljestä syntyy asumisessa. Suomen kiinteistösektori onkin jo pitkään tehnyt töitä asumisen hiili-intensiteetin pienentämiseksi. Vähähiilinen asuminen on myös Avaran keskeinen vastuullisuuspäämäärä.

- Lämmön, sähkön ja veden kulutus asuinneliötä kohden on kolmessa vuodessa pienentynyt 3 - 7 prosenttia ja hiilijalanjälki 19 prosenttia. Lämmitystä ohjaava tekoälyjärjestelmä Leanheat löytyy suurimmasta osasta asuntokiinteistöjä ja energian- ja vedenkäyttöä seurataan reaaliaikaisesti lähes koko kiinteistökannassa, Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen kertoo.

Avara tunnetaan aktiivisena uuden energiateknologian hyödyntäjänä. Esimerkiksi Espoon Djupsundsbäckenin tuleviin Avaran uudiskohteisiin suunnitellaan geotermistä energiaa hyödyntävää päästötöntä alueellista energiajärjestelmää.

Kestävää tuottoa kiinteistövarallisuutta ja liiketoimintaa kehittämällä

Vastuullisuus on keskeinen osa uutta, syksyllä 2019 vahvistettua kestävän kasvun strategiaa. Strategian tavoitteena on kaksinkertaistaa Avaran johtaman asuntovarallisuuden arvo 2,5 miljardiin euroon seuraavan kolmen vuoden aikana sekä kasvattaa asiantuntijaliiketoiminnan liikevaihtoa ja käyttökatetta oleellisesti.

- Kestävä tuotto on toinen vastuullisuuspäämäärämme ja sijoittaja-asiakkaidemme perusedellytys. Lupauksemme on johtaa nykyistä ja uutta kiinteistövarallisuutta ja -liiketoimintaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Osana sitoutumistamme vastuulliseen sijoitustoimintaan liityimme heinäkuussa 2019 YK:n vastuullisen sijoittamisen Principles for Responsible Investment (PRI) -periaatteisiin, Savolainen jatkaa. 

Avara vastaa tällä hetkellä noin 1,2 miljardin euron arvoisesta asuinkiinteistövarallisuudesta. Yhtiö kehittää uusia mahdollisuuksia sijoittaa vuokra-asumiseen Suomen kasvukeskuksissa. Kestävää kasvua vahvistavat Avaran strateginen päätös laajentua kiinteistöjohtamiseen sekä vuonna 2019 perustetut uudet kiinteistösijoitussalkut.

Kaksi uutta kiinteistörahastoa, yhteenlasketulta tavoitearvoltaan miljardi euroa, vastaavat markkinaehtoisen ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen kysyntään. Lisäksi Avara perusti globaalisti johtavan yhdysvaltalaisen sijoitusyhtiö Starwood Capitalin kanssa yhteisyrityksen johtamaan 2 200 asunnon salkkua Suomessa.

Yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 

Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi on paikallisesti toimivan Avaran kolmas vastuullisuuspäämäärä. Avara huolehtii toimitusketjun vastuullisuudesta ja lisää paikallista hyvinvointia käyttämällä paikallisia toimittajia aina kun mahdollista. Asukkaiden ja oman henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti ja epäkohtiin puututaan heti. Taloudellinen vuokrausaste säilyi vahvana 96,5 prosentissa

- Merkittävien tietojärjestelmään ja toimintamalliin liittyvien uudistusten läpivienti laski asukastyytyväisyyttämme loppuvuonna, mutta nyt epäkohdat on tunnistettu ja korjattu. Kokonaisuutena uusi OmaAvara-järjestelmämme parantaa toiminnan tehokkuutta ja asiakaskokemusta merkittävästi, Savolainen kertoo.

Avaran kolmas GRI-yritysvastuuraportti

Avara on kehittänyt yritysvastuuraportointinsa kattavuutta asteittain samalla kun vastuullisuutta on integroitu alati tiiviimmin Avaran strategiaan ja toimintaan. Nyt julkaistu raportti on järjestyksessä kolmas ja se raportointimalli perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) standardeihin.  

Avaran yritysvastuurapotti 2019 löytyy suomen- ja englanninkielisenä osoitteesta https://avara.fi/vastuullisuus.

Lisätietoja antaa
Toimitusjohtaja Mika Savolainen, puh. 040 098 6526