Takaisin listaukseen

Vuosi 2021 johdatteli Avaran asuntomäärän ennätyskasvuun ja siivitti tietä hiilineutraaliuteen

20.04.2022 | Lukuaika 2 min
Vuosi 2021 johdatteli Avaran asuntomäärän ennätyskasvuun ja siivitti tietä hiilineutraaliuteen

Vuoden 2021 aikana Avaran johtaman kiinteistökannan asuntomäärä kasvoi enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Avaran oma uudisrakentaminen eteni tavoitteiden mukaan ja edellisvuoden tahtia mukaillen. Lisäksi käynnistettiin useiden uusien kohteiden rakennuttaminen sekä markkinaehtoisiin että kohtuuhintaisen asumisen kiinteistörahastoihin. Johdetun kiinteistövarallisuuden arvo kasvoi yli 1,5 miljardiin euroon ja johdettujen asuntorahastojen asuntokannan koko yli 8 500 asuntoon. Rakenteilla olevia tai vuoden aikana valmistuneita asuntoja oli vuoden lopussa 1 069. Merkittävä osuus uudiskohteista perustuu Avaran omaan erityiseen kiinteistökehitysosaamiseen.

Konkreettisia uusia askeleita hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Vuonna 2021 Avara otti useampia konkreettisia uusia askeleita hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Vuoden aikana käynnistettiin kiinteistö- ja aluekehityshankkeita, joissa energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen nousevat uudelle tasolle. Merkittävimpänä esimerkkinä tästä on Espoon Finnooseen rakenteilla oleva kerrostalokokonaisuus, jonka energiaratkaisuna tulee olemaan geoterminen aluelämpöverkko. Vastaavaa keskisyvää lämpökaivoa ja sen ympärille rakennettavaa alueellista energiaratkaisua ei ole aiemmin Suomessa toteutettu.

Vuonna 2021 Avarassa tehtiin päätös, jonka mukaan kaikki tulevat Avaran rakennuttamat uudet asuinkerrostalot tulevat olemaan A-energialuokan rakennuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huomio uudisrakentamisessa kiinnittyy entistä enemmän rakennuksen ilmanvaihdon ja lämmityksen optimointiin, ilmatiiveyteen, eristävämpiin ikkunoihin sekä vedenkulutukseen.

Vuoden aikana saimme päätökseen ensimmäisen hiilineutraaliuden tiekarttaprojektimme, jossa tavoitteena on saavuttaa World Green Building Council:n ylläpitämä Net Zero Carbon Buildings Commitment vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tulemme tulevina vuosina jatkamaan jo aloitettua merkittävää työtä kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi”, kertoo Avaran toimitusjohtaja Mika Savolainen.

Onnistumisia asiakaskokemuksen parantamisessa

Avaran asiakastyytyväisyysmittaukset osoittavat, että asiakastyytyväisyydessä on saavutettu merkittäviä parannuksia edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöjohtamisen palveluiden saralla tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutus näkyi asukastyytyväisyyden selkeänä kasvuna. Sijoittaja-asiakkaiden osalta Avara ylitti tavoitteensa ja saavutti historiansa parhaan NPS-tuloksen.

On erityisen tärkeää, että asiakkaidemme tyytyväisyys kehittyy edelleen parempaan suuntaan ja pystymme saavuttamaan asettamamme tavoitteet. Tähän pääsemme palvelemalla asiakkaitamme suunnittelemamme mallin mukaisesti – keskitetysti, sujuvasti, tehokkaasti ja ystävällisesti”, sanoo Savolainen

Avaran viides GRI-yritysvastuuraportti

Avara on kehittänyt yritysvastuuraportointinsa kattavuutta asteittain samalla kun vastuullisuutta on integroitu alati tiiviimmin Avaran strategiaan ja toimintaan. Nyt julkaistu raportti on järjestyksessä viides ja sen raportointimalli perustuu Global Reporting Initiativen (GRI) standardeihin.

Avaran yritysvastuuraportti 2021 löytyy suomen- ja englanninkielisenä osoitteista:

https://www.avara.fi/vastuullisuus 

https://www.avara.fi/sustainability 

Lisätiedot:
Mika Savolainen
puh. 040 098 6526
mika.savolainen@avara.fi 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikki artikkelit